word-the-cao

243 câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học ôn thi công chức, viên chức năm 2017 (có đáp án)

Giá: 20,000

Danh mục:

Bộ câu hỏi gồm: 

– 46  câu phần Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản

– 47 câu phần Sử dụng máy tính cơ bản

– 50 câu phần Xử lý văn bản cơ bản

– 50 câu phần Sử dụng bảng tính cơ bản

– 50 câu phần Sử dụng trình chiếu cơ bản

Mô tả tài liệu:

MODULE 1. HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Câu 1.      Hiệu năng của máy tính phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

 1. Tốc độ CPU, dung lượng bộ nhớ RAM, dung lượng ổ cứng
 2. Yếu tố đa nhiệm của hệ điều hành
 3. Việc phân mảnh của tệp tin trên đĩa
 4. Cả ba yếu tố trên.           x

Câu 2.      1 Kilobyte (KB) bằng bao nhiêu?

 1. 1024 Megabyte (MB)
 2. 1024 Byte          x
 3. 1204 Bit
 4. 1204 Byte

Câu 3.      Tên gọi nào dưới đây không dành cho máy in?

 1. HP Laser Jet
 2. Epson
 3. Canon
 4. Laptop       x

Câu 4.      Đơn vị nào dưới đây không dùng để đo lượng thông tin?

 1. Nanobyte     x
 2. Kilobyte
 3. Bit
 4. Megabyte

Câu 5.      1 Byte bằng bao nhiêu Bit?

 1. 8    x
 2. 16
 3. 32
 4. 64

Câu 6.      Phát biểu nào sau đây không đúng?

 1. Máy quét, webcam, bàn phím là các thiết bị vào
 2. Loa, màn hình, máy chiếu, máy in là các thiết bị ra
 3. Modem, màn hình cảm ứng là các thiết bị vào/ ra
 4. ROM, RAM, đĩa cứng là các thiết bị lưu trữ trong               x

Câu 7.      Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?

 1. Cổng COM1, COM2 là cổng nối tiếp
 2. Cổng LPT1, LPT2 là cổng song song
 3. Cổng USB là cổng nối tiếp vạn năng
 4. Cả ba phát biểu trên đều đúng                       x

Câu 8.      Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?

 1. Bit là đơn vị nhỏ nhất của thông tin được sử dụng trong máy tính
 2. Bit là một phần tử nhận một trong hai giá trị 0 hoặc 1
 3. Bit là một đơn vị đo thông tin
 4. Cả ba phương án trên đều đúng                  x

Câu 9.      Phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Máy in thường kết nối qua cổng COM1, COM2
 2. Máy in thường kết nối qua cổng LPT1, LPT2
 3. Máy in thường kết nối qua cổng USB
 4. Máy in thường kết nối qua cổng LPT1, LPT2 và USB               x

Câu 10.  Tại sao dung lượng bộ nhớ ngoài có thể lớn hơn bộ nhớ trong rất nhiều lần?

 1. Vì bộ nhớ ngoài chịu sự điều khiển trực tiếp từ hệ thống vào ra
 2. Vì bộ nhớ ngoài không bị giới hạn bởi không gian địa chỉ của CPU          x
 3. Vì công nghệ chế tạo bộ nhớ ngoài rẻ hơn bộ nhớ trong
 4. Vì bộ nhớ ngoài chứa được hệ thống file