pdf-nạp thẻ

426 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 năm 2019

Giá: 50,000

Mã Tài liệu: TA035
Danh mục:

Bộ câu hỏi bao gồm 426 câu hỏi trắc nghiệp và đáp án phục vụ cho việc ôn thi công chức, viên chức môn Tiếng Anh trình độ A2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Một số câu hỏi trong bộ tài liệu:

426 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 năm 2019