word-the-cao

60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục Chức danh: Giáo viên mầm non

Giá: 10,000

Mã Tài liệu: KTC060
Danh mục: ,

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 1

CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức cơ sở chuyên ngành bao

gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu