pdf-nạp thẻ

600 câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học ôn thi công chức, viên chức năm 2017 theo chuẩn CNTT

Giá: 30,000

Mã Tài liệu: TH007
Danh mục:

Bộ tài liệu 600 câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học ôn thi công chức, viên chức năm 2017 theo chuẩn CNTT bao gồm:

– 100 câu hỏi trắc nghiệm về Hiểu biết về CNTT cơ bản

– 100 câu hỏi trắc nghiệm về Sử dụng máy tính cơ bản

– 100 câu hỏi trắc nghiệm về Xử lý văn bản cơ bản(Word 2010 )

– 100 câu hỏi trắc nghiệm về Sử dụng bảng tính cơ bản(Excel 2010)

– 100 câu hỏi trắc nghiệm về Sử dụng trình chiếu cơ bản(Microsoft PowerPoint 2010 )

– 100 câu hỏi trắc nghiệm về Sử dụng Internet cơ bản

Module 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản

Câu hỏi 1: An toàn thông tin là?

a. Cài đặt phần mềm diệt virus

b. Thuật ngữ chung chỉ tất cả các biện pháp an toàn cho máy tính

c. Cài đặt tường lửa.

Câu hỏi 2: Bản quyền là?

a. Là quyền được sao chép

b. Là quyền được công bố.

c. Là quyền tác giả.

Câu hỏi 3: Bảng liệt kê tất cả các đối tượng của một ngôn ngữ với các giá trị mã hóa gán cho nó được gọi là?

a. Mệnh đề.

b. Bảng mã.

c. Mã hóa.

Câu hỏi 4: Bảng mạch chính của máy tính thường được gọi là?

a. Mother Board.

b. Large Table.

c. Main Table

Câu hỏi 5: Bộ nhớ RAM và ROM là loại bộ nhớ?

a. Bộ nhớ ngoài (External memory).

b. Bộ nhớ trong (Internal memory).

c. Bộ nhớ điều kiện (Conditional memory).

Câu hỏi 6: Boot Virus là loại virus lây nhiễm vào các tệp tin?

a. Các tệp tin hệ thống

b. Các tệp tin đồ họa

c. Các tệp tin văn bản.

Câu hỏi 7: Cách đặt mật khẩu nào là an toàn nhất?

a. Gồm các kí tự là chữ.

b. Mật khẩu nên có ít nhất là 8 ký tự và có cả chữ và số.

c. Gồm các số.

Câu hỏi 8: Chế độ nào sau đây đưa máy tính từ trạng thái đang hoạt động về trạng thái nghỉ tạm thời?

a. Shutdown.

b. Standby

c. Hibernate.

Câu hỏi 9: Cho biết chức năng không phải của bus địa chỉ?

a. Xác định địa chỉ lệnh cần nạp vào CPU.

b. Xác định địa chỉ file cần truy cập trên ổ đĩa cứng.

c. Xác định địa chỉ ô nhớ cần truy cập thuộc bộ nhớ trong

Câu hỏi 10: Chọn câu trả lời đúng nhất: “Băng từ là …”?

a. Thiết bị lưu trữ ngoài

b. Thiết bị lưu trữ trong

c. Thiết bị lưu trữ nhanh