pdf-nạp thẻ

600 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn Kiến thức chung năm 2018

Giá: 20,000

Mã Tài liệu: KTC001
Danh mục:

Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước – 150 câu

Chuyên đề 2: Văn bản, soạn thảo văn bản – 150 câu

Chuyên đề 3: Cán bộ, công chức; công vụ và kỷ luật, kỷ cương công vụ – 150 câu

Chuyên đề 4: Cải cách hành chính – 150 câu

Một số câu hỏi trong bộ tài liệu:

ngan hang cau hoi trac nghiem mon kien thuc chung 1 ngan hang cau hoi trac nghiem mon kien thuc chung 2 ngan hang cau hoi trac nghiem mon kien thuc chung 3