word-the-cao

Bộ câu hỏi ôn thi viên chức ngành Y tế môn Kiến thức chung

Giá: 10,000

Mã Tài liệu: KTC059
Danh mục:

Bộ câu hỏi về các nội dung sau:

– LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH & 12 ĐIỀU Y ĐỨC

– LUẬT DƯỢC VÀ 10 ĐIỀU DƯỢC ĐỨC

– LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

– LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

– CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2011-2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2030

– Thông tư 07/2014/TT-BYT  ngày 25/2/2014 Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.