pdf-nạp thẻ

Bộ đề thi công chức, viên chức môn Tin học theo chuẩn CNTT

Giá: 20,000

Mã Tài liệu: TH015
Danh mục:

– Bộ đề thi công chức, viên chức môn Tin học theo chuẩn CNTT có dạng PDF với độ dài 40 trang bao gồm 6 Module, mỗi Module có 50 câu hỏi trắc nghiệm:

– 2 trang đầu của Bộ đề thi:

1 2