audio-text

Tài liệu Audio môn Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức năm 2017 – Phần 2

Giá: 50,000

Mã Tài liệu: TA017
Danh mục:

Tài liệu Audio môn Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức năm 2017 phần 2 gồm:

– 1 file pdf gồm các bài tập được chữa trên lớp

– 1 file audio(ghi âm trực tiếp trên lớp) với thời lượng: 220 phút