audio-text

Tài liệu Audio và Text ôn thi công chức Ngân hàng Nhà nước môn Kiến thức chung – phần 4

Giá: 100,000

Mã Tài liệu: KTC007
Danh mục:

Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng Nhà nước môn Kiến thức chung – phần 4 bao gồm:

– File ghi âm với thời lượng: 206 phút.

– File text: 6 file

– Nghe thử: