“Bà Rịa-Vũng Tàu”

2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Kiểm soát viên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Kiểm soát viên, chi tiết như sau:  

20/02/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

16/02/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME, cụ thể như sau:

15/02/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp, cụ thể như sau:

15/02/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng, cụ thể như sau:

15/02/2019

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp SME

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp SME, cụ thể như sau:

14/02/2019

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

14/02/2019

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên kinh doanh (Khu vực Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Long An)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên kinh doanh (Khu vực Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Long An), cụ thể như sau:

13/02/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp với chi tiết như sau:

13/02/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn với chi tiết như sau:

13/02/2019

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng kế toán – ngân quỹ

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng kế toán – ngân quỹ, cụ thể như sau:

12/02/2019

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:   

12/02/2019

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giao dịch viên (Khu vực Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giao dịch viên (Khu vực Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai), cụ thể như sau:

11/02/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn với chi tiết như sau:

11/02/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên với chi tiết như sau:

11/02/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

31/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME, cụ thể như sau:

30/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

30/01/2019

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Giao dịch viên

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

30/01/2019

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Giám đốc phòng giao dịch

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Giám đốc phòng giao dịch, cụ thể như sau:

29/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME, cụ thể như sau:

29/01/2019

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng kế toán – ngân quỹ

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng kế toán – ngân quỹ, cụ thể như sau:

28/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn với chi tiết như sau:

26/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp với chi tiết như sau:

26/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân với chi tiết như sau:

26/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu, cụ thể như sau:

26/01/2019

Facebook
1 / 6123456