“Bắc Giang”

ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Chuyên viên Vận hành tín dụng

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng tuyển dụng Chuyên viên Vận hành tín dụng, cụ thể như sau: 

21/02/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng tại Hưng Yên (Khu vực Tiên Lữ), Bắc Giang (Khu vực hiệp Hòa)

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng tại Hưng Yên (Khu vực Tiên Lữ), Bắc Giang (Khu vực hiệp Hòa), cụ thể  như sau:

20/02/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân( Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc )

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân( Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc ), cụ thể như sau:    

11/02/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành Tại Bắc Giang

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành Tại Bắc Giang, cụ thể  như sau:

31/01/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Nhân viên quan hệ khách hàng tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Bắc Giang, Hải Phòng

VPBank thông báo tuyển dụng Nhân viên quan hệ khách hàng tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Bắc Giang, Hải Phòng, cụ thể  như sau:

30/01/2019

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Giao dịch viên

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

30/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:    

30/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Giao dịch viên

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

26/01/2019

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao dịch

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Phòng Giao dịch, cụ thể như sau:   

25/01/2019

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Phó Giám Đốc Kinh doanh

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Phó Giám Đốc Kinh doanh, cụ thể như sau:   

25/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Kiểm ngân

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Kiểm ngân, cụ thể như sau:

23/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:    

21/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng, cụ thể như sau:

15/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên quản lý tiền tệ và tài trợ thương mại

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên quản lý tiền tệ và tài trợ thương mại, cụ thể như sau:    

12/01/2019

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Bắc

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Bắc, cụ thể như sau:

04/12/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Phó Giám Đốc Phòng giao dịch

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Phó Giám Đốc Phòng giao dịch, cụ thể như sau:

24/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng doanh nghiệp SME (Có kinh nghiệm)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng doanh nghiệp SME (Có kinh nghiệm), cụ thể như sau :    

11/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS), cụ thể như sau :

05/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân – Khối Ngân hàng bán lẻ

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân – Khối Ngân hàng bán lẻ, cụ thể như sau :

03/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh (SS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh (SS), cụ thể như sau :

27/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng  Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS), cụ thể như sau :

26/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng  Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM), cụ thể như sau :

26/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân (BM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân (BM), cụ thể như sau :

26/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giao dịch viên – Bắc Giang

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giao dịch viên – Bắc Giang, cụ thể như sau :

07/09/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (chưa có kinh nghiệm) – Chi nhánh

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (chưa có kinh nghiệm) – Chi nhánh, cụ thể như sau:

06/09/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Quản lý Tín dụng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Quản lý Tín dụng, cụ thể như sau:

31/08/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh, cụ thể như sau:

28/08/2018

Facebook
bacabank

BacA Bank tuyển dụng Phó Giám Đốc Phụ Trách Tín Dụng – Chi Nhánh Bắc Giang

BacA Bank tuyển dụng Phó Giám Đốc Phụ Trách Tín Dụng – Chi Nhánh Bắc Giang, cụ thể như sau:

27/08/2018

Facebook
1 / 212