“Bình Định”

2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giao dịch viên – KVH – MSB – Khu vực miền Trung

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giao dịch viên – KVH – MSB – Khu vực miền Trung, cụ thể như sau:  Nơi làm việc Binh Dinh, Da Nang, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Phu Yen, Quang Nam, Quang Ngai  Cấp bậc Experienced (Non – Manager)  Kinh nghiệm No Experience  Mức lương […]

17/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giao dịch viên ( Nha Trang / Bình Định / Đà Nẵng )

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên ( Nha Trang / Bình Định / Đà Nẵng ), chi tiết như sau:  

05/12/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Trung

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Trung, cụ thể như sau:

04/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh Nghiệp

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh Nghiệp, cụ thể như sau:

01/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

01/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giao dịch viên – Bình Định

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Bình Định như sau:

22/11/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM), cụ thể như sau :

15/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Kế toán tổng hợp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế toán tổng hợp, cụ thể như sau:

14/11/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên quỹ – CN Phù Mỹ

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên quỹ – CN Phù Mỹ như sau:

13/11/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân – CN Phù Mỹ

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân – CN Phù Mỹ như sau:

13/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Đập Đá, Diêu Trì (Bình Định)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Đập Đá, Diêu Trì (Bình Định), cụ thể như sau:

12/11/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM), cụ thể như sau :

06/11/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Tổ Trưởng Tổ Khách hàng cá nhân – Bình Định

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Tổ Trưởng Tổ Khách hàng cá nhân – Bình Định, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân – Khu vực miền Trung

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân – Khu vực miền Trung, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Thẩm định giá

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Thẩm định giá, cụ thể như sau:

10/10/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân – Chi nhánh SeABank Bình Định

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân – Chi nhánh SeABank Bình Định, cụ thể như sau:

05/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Giám đốc phòng giao dịch

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Giám đốc phòng giao dịch, cụ thể như sau:

03/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ (thẻ)

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ (thẻ), cụ thể như sau:

01/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Giám đốc phòng giao dịch

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Giám đốc phòng giao dịch, cụ thể như sau:

25/09/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Kiểm soát viên – Khu vực Bình Định – Bồng Sơn

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên – Khu vực Bình Định – Bồng Sơn, cụ thể như sau:

23/09/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân Viên Thẩm Định

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân Viên Thẩm Định, cụ thể như sau:

22/09/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Giám đốc phòng giao dịch

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Giám đốc phòng giao dịch, cụ thể như sau:

10/09/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp (SME) – Quy Nhơn

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp (SME) – Quy Nhơn, cụ thể như sau:

06/09/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Giám đốc phòng giao dịch

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Giám đốc phòng giao dịch, cụ thể như sau:

22/08/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Khu vực miền Trung

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Khu vực miền Trung cụ thể như sau:

07/08/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân – Khu vực miền Trung

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân – Khu vực miền Trung, cụ thể như sau:

07/08/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ (thẻ)

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ (thẻ) cụ thể như sau:

06/08/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Giao dịch viên cụ thể như sau:

03/08/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao dịch

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao dịch, cụ thể như sau:

03/08/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Bảo vệ

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Bảo vệ, cụ thể như sau:

02/08/2018

Facebook
1 / 212