“Bình Dương”

2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Nhân viên dịch vụ khách hàng

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau:   

12/12/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:   

12/12/2018

Facebook
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vietcombank thông báo tuyển dụng năm 2016

Vietcombank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ – Chi nhánh

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ – Chi nhánh, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc dịch vụ khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp – Khu vực Bình Dương

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp – Khu vực Bình Dương, như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên khách hàng cá nhân

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Nam

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Nam, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng, cụ thể như sau:

03/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc dịch vụ khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau:

30/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng – Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:   

29/11/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Chuyên viên Định giá (làm việc tại Bình Dương) – Khối quản lý rủi ro

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chuyên viên Chuyên viên Định giá (làm việc tại Bình Dương) – Khối quản lý rủi ro, cụ thể như sau:

28/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Giám đốc Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

28/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Bình Dương

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Bình Dương, chi tiết như sau:  

27/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên khách hàng cá nhân

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

20/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Kiểm ngân

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Kiểm ngân, cụ thể như sau:

20/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp – Bình Dương

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp – Bình Dương, chi tiết như sau:  

15/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Quản lý Tín dụng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Quản lý Tín dụng, cụ thể như sau:

15/11/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng, cụ thể như sau:

14/11/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân – Bình Định, Cà Mau

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân – Bình Định, Cà Mau như sau:

14/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân Viên Thẩm Định

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân Viên Thẩm Định, cụ thể như sau:

14/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

13/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Giám đốc chi nhánh_TA015

VPBank thông báo tuyển dụng Giám đốc chi nhánh_TA015, cụ thể  như sau:

12/11/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý khách hàng hoạt động – Bình Dương, Vũng Tàu

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý khách hàng hoạt động – Bình Dương, Vũng Tàu như sau:

06/11/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Nhân viên hỗ trợ kinh doanh, cụ thể như sau:

22/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Bancassurance

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Bancassurance, cụ thể như sau:

22/10/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Nhân viên định giá trực tiếp

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên định giá trực tiếp, cụ thể như sau:

19/10/2018

Facebook
1 / 41234