“Cà Mau”

2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM), cụ thể như sau:

23/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên (Tây Nam bộ)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên (Tây Nam bộ), cụ thể như sau:    

22/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS), cụ thể như sau:

22/01/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, chi tiết như sau:  

19/01/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, chi tiết như sau:  

17/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

16/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng, cụ thể như sau:

15/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

15/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp – Cà Mau

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp – Cà Mau, cụ thể như sau:

14/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS), cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên khách hàng cá nhân

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp, cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng, cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Giao dịch viên

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng, cụ thể như sau:   

09/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Kế toán nội bộ Ngày hết hạn

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Kế toán nội bộ, cụ thể như sau:

08/01/2019

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng/phó phòng Kế toán Ngân quỹ

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng/phó phòng Kế toán Ngân quỹ, cụ thể như sau:

05/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng cá nhân với chi tiết như sau:

04/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản – Khu vực Miền Nam

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản – Khu vực Miền Nam, cụ thể như sau:

04/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Quản lý Tín dụng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Quản lý Tín dụng, cụ thể như sau:

03/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) , cụ thể như sau:

29/12/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản – Khu vực Miền Nam

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản – Khu vực Miền Nam, cụ thể như sau:

29/12/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS), cụ thể như sau:

26/12/2018

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng tuyển Giao dịch viên, cụ thể như sau: 

24/12/2018

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Giám đốc Vận hành tín dụng tại Chi nhánh Cà Mau

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Giám đốc Vận hành tín dụng tại Chi nhánh Cà Mau, cụ thể như sau: 

19/12/2018

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Giao dịch viên – CN Cà Mau & CN Quảng Ngãi & CN Hồ Chí Minh & Vũng Tàu

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Giao dịch viên – CN Cà Mau & CN Quảng Ngãi & CN Hồ Chí Minh & Vũng Tàu, cụ thể như sau: 

19/12/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) – Khu vực Tây Nam Bộ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) – Khu vực Tây Nam Bộ, cụ thể như sau:  Nơi làm việc An Giang, Bac Lieu, Ben Tre, Ca Mau, Can Tho, Dong Thap, Hau Giang, Kien Giang, Long An, Soc Trang, Tien Giang, Tra Vinh, Vinh […]

17/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Cà Mau

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Cà Mau, như sau:

07/12/2018

Facebook
1 / 3123