“Chuyên viên-Tác nghiệp và TTTM (Tác nghiệp và TTTM)”

Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-Tác nghiệp và TTTM (Tác nghiệp và TTTM)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-Tác nghiệp và TTTM (Tác nghiệp và TTTM) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụTác nghiệp và TTTM Chức danhChuyên viên Số lượng5 Nơi làm việcTRỤ SỞ CHÍNH (5) Hạn nộp hồ sơ10/09/2019 […]

12/09/2019

Facebook