“Công nghệ thông tin”

Ngân hàng Agribank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Agribank thông báo tuyển dụng lao động năm 2019

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tuyển lao động thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin như sau: Mã vị trí Vị trí tuyển dụng Số lượng 07 Công nghệ thông tin 14 08 Chuyên viên an toàn thông tin 02 1. Điều kiện, tiêu chuẩn ứng viên – […]

20/09/2019

Facebook
Ngân hàng Agribank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Agribank – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh và Chi nhánh Hà Tĩnh II tuyển dụng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh và Chi nhánh Hà Tĩnh II tuyển dụng lao động làm việc tại Hội sở và các Chi nhánh loại II trực thuộc, cụ thể như sau: – Tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh: Tuyển dụng 17 […]

03/06/2019

Facebook