“Đà Nẵng”

2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên thu hồi nợ trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên thu hồi nợ trực tiếp, cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Trưởng nhóm khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Kiểm soát viên hỗ trợ bán – Bộ phận hỗ trợ bán – Khối bán trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên hỗ trợ bán – Bộ phận hỗ trợ bán – Khối bán trực tiếp, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên kiểm tra tuân thủ – Khối bán trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên kiểm tra tuân thủ – Khối bán trực tiếp, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giao dịch viên ( Nha Trang / Bình Định / Đà Nẵng )

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên ( Nha Trang / Bình Định / Đà Nẵng ), chi tiết như sau:  

05/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân – Khối bán trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân – Khối bán trực tiếp, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên khách hàng cá nhân – Khối bán trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên khách hàng cá nhân – Khối bán trực tiếp, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng – Đà Nẵng

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng – Đà Nẵng, cụ thể như sau:

04/12/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Trung

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Trung, cụ thể như sau:

04/12/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Nhân viên Hành chính tổng hợp (mảng nhân sự)

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên Hành chính tổng hợp (mảng nhân sự), cụ thể như sau:

30/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Đà Nẵng

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Đà Nẵng, chi tiết như sau:  

26/11/2018

Facebook
2016-eximbank-xnk-tuyen-dung1

Eximbank tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh

Ngân hàng Eximbank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên kinh doanh như sau:

22/11/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Phê duyệt Tín dụng Hội sở

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Phê duyệt Tín dụng Hội sở, cụ thể như sau:

21/11/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

16/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Kiểm ngân

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Kiểm ngân, cụ thể như sau:

16/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên – Đà Nẵng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên – Đà Nẵng, cụ thể như sau:

14/11/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) – Đà Nẵng, Đắk Lắk

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) – Đà Nẵng, Đắk Lắk, cụ thể như sau :

07/11/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Định giá trực tiếp – Chi nhánh Đà Nẵng, Hải Dương

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên/Chuyên viên Định giá trực tiếp – Chi nhánh Đà Nẵng, Hải Dương, cụ thể như sau:

06/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân – Đà Nẵng (PVcomBank Sông Hàn)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân – Đà Nẵng (PVcomBank Sông Hàn) cụ thể như sau:

30/10/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Giao dịch viên – Khối Bán trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Khối Bán trực tiếp, cụ thể như sau:

29/10/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Kiểm soát viên Giao dịch – Khối Bán trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên Giao dịch – Khối Bán trực tiếp, cụ thể như sau:

29/10/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Nhân viên Thu hồi nợ trực tiếp – Phòng Collection – Khối Ngân hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Thu hồi nợ trực tiếp – Phòng Collection – Khối Ngân hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

25/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

24/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

22/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Kế toán Nội bộ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế toán Nội bộ, cụ thể như sau:

22/10/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên định giá trực tiếp – Chi nhánh Đà Nẵng, Hải Dương

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên/Chuyên viên định giá trực tiếp – Chi nhánh Đà Nẵng, Hải Dương, cụ thể như sau:

18/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Đà Nẵng

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Đà Nẵng, cụ thể như sau:

18/10/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Nhân viên hành chánh Chi nhánh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Nhân viên hành chánh Chi nhánh, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Trưởng nhóm Giao dịch viên – Đà Nẵng

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Giao dịch viên – Đà Nẵng như sau:

11/10/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp – Khu vực Đà Nẵng

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp – Khu vực Đà Nẵng

10/10/2018

Facebook
1 / 41234