“Đà Nẵng”

2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Giao dịch viên

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau :

20/02/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Phó Giám đốc Chi nhánh, cụ thể như sau:

20/02/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Trưởng Phòng giao dịch

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng giao dịch, cụ thể như sau:

20/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Phó giám đốc chi nhánh

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Phó giám đốc chi nhánh, cụ thể như sau :

19/02/2019

Facebook
Ngân hàng Việt Á VietABank thông báo tuyển dụng năm 2016

VietABank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân (Chuyên trách Bảo hiểm)

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên QHKH Cá nhân (Chuyên trách Bảo hiểm),  cụ thể như sau:

19/02/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp, chi tiết như sau:  

19/02/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên khách hàng cá nhân

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

18/02/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng NV Dịch vụ khách hàng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng NV Dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau:

18/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân, cụ thể như sau :

18/02/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường, chi tiết như sau:

16/02/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

15/02/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Giao dịch viên

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

15/02/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng , cụ thể như sau:

14/02/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

14/02/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên, cụ thể như sau:

14/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Trưởng nhóm khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

13/02/2019

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên kinh doanh (Khu vực Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Long An)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên kinh doanh (Khu vực Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Long An), cụ thể như sau:

13/02/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Long An

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Đà Nẵng, cụ thể như sau:

12/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

12/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

12/02/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp (SME) – Đà Nẵng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp (SME) – Đà Nẵng, cụ thể như sau:

11/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

11/02/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Quản lý tín dụng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Quản lý tín dụng, cụ thể như sau:

01/02/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giao dịch viên

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, chi tiết như sau:

01/02/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng, cụ thể như sau:

31/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBANK tuyển dụng Giám đốc Phát triển kinh doanh – Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở Hà Nội, Đà Nẵng)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Phát triển kinh doanh – Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở Hà Nội, Đà Nẵng), cụ thể như sau:   

29/01/2019

Facebook
2016-vietcapital-tuyen-dung1

VietcapitalBank tuyển dụng Phó Giám đốc Phòng Giao Dịch Đặc Thù

Ngân hàng VietcapitalBank thông báo tuyển dụng Phó Giám đốc Phòng Giao Dịch Đặc Thù, cụ thể như sau:

28/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường, chi tiết như sau:

28/01/2019

Facebook
1 / 71234567