“Đắk Lắk”

logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Đắk Lắk

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Chi nhánh Đắk Lắk, như sau:

10/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân – Chi nhánh Đắk Lắk

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân – Chi nhánh Đắk Lắk, như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên khách hàng cá nhân – Khối bán trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên khách hàng cá nhân – Khối bán trực tiếp, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân – Chi nhánh Đắk Lắk

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân – Chi nhánh Đắk Lắk như sau:

15/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp – Đắk Lắk

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp – Đắk Lắk, chi tiết như sau:  

13/11/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên tổ Giám sát kinh doanh và Xử lý nợ – Trung tâm Giám sát kinh doanh

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên tổ Giám sát kinh doanh và Xử lý nợ – Trung tâm Giám sát kinh doanh, cụ thể như sau:

08/11/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) – Đà Nẵng, Đắk Lắk

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) – Đà Nẵng, Đắk Lắk, cụ thể như sau :

07/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Đắk Lắk

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Đắk Lắk, chi tiết như sau:  

06/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Quản lý Tín dụng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Quản lý Tín dụng, cụ thể như sau:

01/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giao dịch viên – Đắk Lắk

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Đắk Lắk, chi tiết như sau:  

26/10/2018

Facebook
2016-vietcapital-tuyen-dung1

VietcapitalBank tuyển dụng Giao dịch viên

Ngân hàng VietcapitalBank thông báo tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

19/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (RM) – [Khu vực HCM, Cần Thơ, Long An, Dak Lak, Quy Nhơn]

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (RM) – [Khu vực HCM, Cần Thơ, Long An, Dak Lak, Quy Nhơn], cụ thể như sau :    

12/10/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp – Khu vực Đắc Lắc

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp – Khu vực Đắc Lắc như sau:

11/10/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân – Chi nhánh SeABank Đắk Lắk

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân – Chi nhánh SeABank Đắk Lắk, cụ thể như sau:

06/10/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Giao dịch viên

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

04/10/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng cá nhân

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

26/09/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Nhân viên Khách hàng doanh nghiệp

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

22/09/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Nhân viên Tư vấn khách hàng – Trung tâm Digital Bank – Khối Ngân hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Tư vấn khách hàng – Trung tâm Digital Bank – Khối Ngân hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

04/09/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Khu vực miền Trung

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Khu vực miền Trung cụ thể như sau:

31/08/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Khu vực miền Trung

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Khu vực miền Trung cụ thể như sau:

31/08/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Trợ lý Quan hệ khách hàng doanh nghiệp – Khu vực Tây Nguyên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trợ lý Quan hệ khách hàng doanh nghiệp – Khu vực Tây Nguyên, cụ thể như sau:

31/08/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng, cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân Viên Thẩm Định

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân Viên Thẩm Định, cụ thể như sau:

10/08/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp

Hiện ngân hàng Việt Á đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp như sau:

30/07/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Định giá Tài sản

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Nhân viên Định giá Tài sản, cụ thể như sau:

26/07/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng, cụ thể như sau:

20/07/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Nhân viên Tư vấn

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Tư vấn, cụ thể như sau:

16/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

13/07/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Giao dịch viên

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

13/07/2018

Facebook
1 / 212