“Đồng Nai”

2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Nhân viên Hỗ Trợ Kinh Doanh – Đồng Nai

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Hỗ Trợ Kinh Doanh – Đồng Nai, cụ thể như sau:

21/08/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý dịch vụ khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý dịch vụ khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau :    

20/08/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau :    

18/08/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân, cụ thể như sau :    

18/08/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, chi tiết như sau:  

17/08/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Tư vấn – Khu vực Đông Nam Bộ

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên/Chuyên viên Tư vấn – Khu vực Đông Nam Bộ, cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Giao dịch viên – Khu vực Đông Nam Bộ

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Khu vực Đông Nam Bộ, cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên KHCN – Khu vực Đông Nam Bộ

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên/Chuyên viên KHCN – Khu vực Đông Nam Bộ, cụ thể như sau:

15/08/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Giao dịch viên

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

14/08/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật, cụ thể như sau:

14/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

09/08/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Định Giá (Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Nai)

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Nhân viên Định Giá (Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Nai), cụ thể như sau:

09/08/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển kinh doanh – SSP

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển kinh doanh – SSP, cụ thể như sau:

06/08/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên KV Miền Nam – Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên KV Miền Nam – Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, cụ thể như sau:

06/08/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân – Chi nhánh Đồng Nai

Trải qua gần 20 năm hoạt động, PG Bank đã không ngừng lớn mạnh và từng bước tạo dựng được niềm tin đối với khách hàng. Đặc biệt, cùng với sự tham gia của cổ đông chiến lược là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), PG Bank đã chứng kiến những bước phát triển […]

03/08/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ – Chi nhánh Đồng Nai

Trải qua gần 20 năm hoạt động, PG Bank đã không ngừng lớn mạnh và từng bước tạo dựng được niềm tin đối với khách hàng. Đặc biệt, cùng với sự tham gia của cổ đông chiến lược là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), PG Bank đã chứng kiến những bước phát triển […]

03/08/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao dịch

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao dịch, cụ thể như sau:

03/08/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp – Chi nhánh Đồng Nai

Trải qua gần 20 năm hoạt động, PG Bank đã không ngừng lớn mạnh và từng bước tạo dựng được niềm tin đối với khách hàng. Đặc biệt, cùng với sự tham gia của cổ đông chiến lược là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), PG Bank đã chứng kiến những bước phát triển […]

02/08/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Nhân viên Văn Thư – Chi nhánh Đồng Nai

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Văn Thư – Chi nhánh Đồng Nai, cụ thể như sau:

02/08/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Hành chính

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Nhân viên/Chuyên viên Hành chính như sau :

30/07/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp

Hiện ngân hàng Việt Á đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp như sau:

30/07/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên IT Help desk

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên IT Help desk như sau :

27/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

26/07/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giám đốc vận hành Tỉnh – Khu vực miền Nam

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc vận hành Tỉnh – Khu vực miền Nam, cụ thể như sau:

26/07/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Kiểm soát viên

Hiện ngân hàng Việt Á đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên như sau:

23/07/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng như sau :

20/07/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Kiểm ngân

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Kiểm ngân như sau :

17/07/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng cá nhân

Hiện ngân hàng Việt Á đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Khách hàng cá nhân như sau:

17/07/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Thủ quỹ

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Thủ quỹ như sau :

16/07/2018

Facebook
1 / 3123