“Gia Lai”

vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Nhân viên Nhắc nợ tại hiện trường

VPBank thông báo tuyển dụng Nhân viên Nhắc nợ tại hiện trường, cụ thể  như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

16/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS), cụ thể như sau:

15/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS), cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS), cụ thể như sau:

11/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS), cụ thể như sau:

03/01/2019

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung

ACB tuyển dụng Giám Đốc Phòng Giao Dịch

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giám Đốc Phòng Giao Dịch, cụ thể như sau:   

03/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng CV Khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí CV Khách hàng cá nhân với chi tiết như sau:

03/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng CV Tư Vấn

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí CV Tư Vấn với chi tiết như sau:

03/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS), cụ thể như sau:

25/12/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng – RB – Maritime Bank – Khu vực Tây Nguyên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng – RB – Maritime Bank – Khu vực Tây Nguyên, cụ thể như sau:

19/12/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Giám Đốc Phòng Giao Dịch

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giám Đốc Phòng Giao Dịch, cụ thể như sau:   

12/12/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Giám Đốc Phòng Giao Dịch

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giám Đốc Phòng Giao Dịch, cụ thể như sau:   

12/12/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Trung

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Trung, cụ thể như sau:

04/12/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Giám Đốc Phòng Giao Dịch

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giám Đốc Phòng Giao Dịch, cụ thể như sau:   

30/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên Viên Thẩm Định Hiện Trường Tại Gia Lai

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên Viên Thẩm Định Hiện Trường Tại Gia Lai, cụ thể như sau:

19/10/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân – Khu vực Tây Nguyên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân – Khu vực Tây Nguyên, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Gia Lai

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Chi nhánh Gia Lai, cụ thể như sau:

12/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Giám sát Tín dụng – Khối Quản lý Tín dụng (Hội sở HCM, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Gia Lai)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Giám sát Tín dụng – Khối Quản lý Tín dụng (Hội sở HCM, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Gia Lai), cụ thể như sau : 

05/10/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB thông báo tuyển dụng

Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB thông báo tuyển dụng một số vị trí, cụ thể như sau:

27/09/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Phó Giám đốc phụ trách Khách hàng cá nhân

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Phó Giám đốc phụ trách Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

23/09/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Nhân viên Khách hàng cá nhân

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

22/09/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Phó Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh Gia Lai

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Phó Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh Gia Lai, cụ thể như sau:

31/08/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Khu vực miền Trung

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Khu vực miền Trung cụ thể như sau:

31/08/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Khu vực miền Trung

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Khu vực miền Trung cụ thể như sau:

31/08/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Trợ lý Quan hệ khách hàng doanh nghiệp – Khu vực Tây Nguyên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trợ lý Quan hệ khách hàng doanh nghiệp – Khu vực Tây Nguyên, cụ thể như sau:

31/08/2018

Facebook
2016-vietcapital-tuyen-dung1

VietcapitalBank tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh

Ngân hàng VietcapitalBank thông báo tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh, cụ thể như sau:

23/08/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Trưởng phòng giao dịch – Khu vực Gia Lai

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng giao dịch – Khu vực Gia Lai, cụ thể như sau:

14/08/2018

Facebook
1 / 212