“Giám đốc Vùng – TT Miền Bắc KHDN Vi mô – Hà Nội – TA014”

Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Giám đốc Vùng – TT Miền Bắc KHDN Vi mô – Hà Nội – TA014

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Vùng – TT Miền Bắc KHDN Vi mô – Hà Nội – TA014 , cụ thể như sau:

18/10/2019

Facebook