“Hà Nội”

2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế/Xây dựng/Quản trị ứng dụng ngân hàng – P.Quản lý ứng dụng-TT CNTT

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế/Xây dựng/Quản trị ứng dụng ngân hàng – P.Quản lý ứng dụng-TT CNTT, cụ thể như sau:

14/11/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Chuyên viên Tái thẩm định – Khối Quản lý rủi ro

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tái thẩm định – Khối Quản lý rủi ro, cụ thể như sau:

14/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao Dịch (Khu vực Hà Nội)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao Dịch (Khu vực Hà Nội), cụ thể như sau:

14/11/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên chính Sản phẩm tín dụng

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên chính Sản phẩm tín dụng, cụ thể như sau :

14/11/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Phó phòng Quản lý và hỗ trợ kinh doanh – Bán lẻ

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Phó phòng Quản lý và hỗ trợ kinh doanh – Bán lẻ, cụ thể như sau :

14/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên tổ kỹ thuật dự án Data Warehouse – Business Intelligence

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tổ kỹ thuật dự án Data Warehouse – Business Intelligence, cụ thể như sau:

14/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Kiểm thử và Quản lý phiên bản (Tester)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Kiểm thử và Quản lý phiên bản (Tester), chi tiết như sau:  

14/11/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn Inbound – Trung tâm DVKH 247 – Khối Vận hành

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên tư vấn Inbound – Trung tâm DVKH 247 – Khối Vận hành, cụ thể như sau:

14/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên chính Giám sát tín dụng Khách hàng doanh nghiệp lớn

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên chính Giám sát tín dụng Khách hàng doanh nghiệp lớn, cụ thể  như sau:

14/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên chính Giám sát tín dụng Khách hàng cá nhân

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên chính Giám sát tín dụng Khách hàng cá nhân, cụ thể  như sau:

14/11/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp tư vấn nghiệp vụ (BA), mảng Digital Banking, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp tư vấn nghiệp vụ (BA), mảng Digital Banking, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, cụ thể như sau:    

14/11/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Chính sách rủi ro tín dụng – QLRR

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Chính sách rủi ro tín dụng – QLRR, cụ thể như sau :

14/11/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Quản lý Hoạt động Kinh doanh Liên tục – QLRR

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Quản lý Hoạt động Kinh doanh Liên tục – QLRR, cụ thể như sau :

14/11/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên kế toán – ̣S-Value

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên kế toán – ̣S-Value như sau:

14/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên chính Kiểm soát tuân thủ – Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ – Khối Công nghệ Thông tin

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên chính Kiểm soát tuân thủ – Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ – Khối Công nghệ Thông tin, cụ thể như sau:

14/11/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Trưởng phòng giao dịch – Khu vực Hà Nội

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Trưởng phòng giao dịch – Khu vực Hà Nội, cụ thể như sau:

13/11/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên Dự án khách hàng chiến lược

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Dự án khách hàng chiến lược, cụ thể như sau :

13/11/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên Thúc đẩy bán – Bán lẻ

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thúc đẩy bán – Bán lẻ, cụ thể như sau :

13/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên kế toán xây dựng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên kế toán xây dựng, cụ thể như sau:

13/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Trưởng nhóm Kiểm soát rủi ro tài chính

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Trưởng nhóm Kiểm soát rủi ro tài chính, chi tiết như sau:  

13/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên truyền thông, Phòng Truyền Thông, Ban Marketing và Truyền thông

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên truyền thông, Phòng Truyền Thông, Ban Marketing và Truyền thông, cụ thể như sau:

13/11/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Sản phẩm & Trải nghiệm khách hàng – Khối KHCN

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Phòng Sản phẩm & Trải nghiệm khách hàng – Khối KHCN, cụ thể như sau:

13/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên gia kiểm toán nội bộ

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên gia kiểm toán nội bộ, cụ thể  như sau:

13/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên chính Kiểm toán nội bộ

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên chính Kiểm toán nội bộ5, cụ thể  như sau:

13/11/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại, cụ thể như sau:    

13/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp vừa và nhỏ (khu vực Hà Đông – Hà Nội)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp vừa và nhỏ (khu vực Hà Đông – Hà Nội), cụ thể như sau : 

13/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng – Trung tâm Hỗ trợ Tín dụng – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng – Trung tâm Hỗ trợ Tín dụng – Khối Vận hành, cụ thể như sau:

13/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Lập trình viên dự án Ngân hàng số (DBP Junior Developer) – Khối Công nghệ Thông tin

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Lập trình viên dự án Ngân hàng số (DBP Junior Developer) – Khối Công nghệ Thông tin, cụ thể như sau:

13/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Nhân viên Lễ tân (Làm việc tại Hội Sở)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Lễ tân (Làm việc tại Hội Sở), cụ thể như sau:

12/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Truyền thông

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Truyền thông, cụ thể như sau:

12/11/2018

Facebook