“Hà Nội”

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Phó phòng Trưởng phòng giao dịch – Chi nhánh Đông Đô

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Phó phòng Trưởng phòng giao dịch – Chi nhánh Đông Đô, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Nhân viên Greeter

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Greeter như sau :

19/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Chính sách và Tuân thủ – TT ATBM Khối CNTT

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Chính sách và Tuân thủ – TT ATBM Khối CNTT, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên gia Dịch vụ Đảm bảo An ninh Công nghệ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên gia Dịch vụ Đảm bảo An ninh Công nghệ, chi tiết như sau:  

19/07/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng (Chuyên viên tín dụng KHCN)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng (Chuyên viên tín dụng KHCN), chi tiết như sau:  

19/07/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên 2 Thúc đẩy bán và hỗ trợ cho vay, Phòng Cho vay, Khối KHDN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên 2 Thúc đẩy bán và hỗ trợ cho vay, Phòng Cho vay, Khối KHDN, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên gia Thúc đẩy bán và hỗ trợ cho vay, Phòng Cho vay, Khối KHDN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên gia Thúc đẩy bán và hỗ trợ cho vay, Phòng Cho vay, Khối KHDN, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Thẻ Prepaid

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Thẻ Prepaid, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Giao dịch viên

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Chính sách (TT Quản lý Vận hành chi nhánh – Khối Vận hành/ Hội sở)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Chính sách (TT Quản lý Vận hành chi nhánh – Khối Vận hành/ Hội sở), cụ thể như sau :    

19/07/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Quản lý Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ – SME

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Quản lý Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ – SME,  cụ thể như sau :

19/07/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau :

19/07/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính Pháp chế Chính sách

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính Pháp chế Chính sách, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính pháp chế

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính pháp chế, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên – Trung tâm Đảm bảo Chất lượng – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên – Trung tâm Đảm bảo Chất lượng – Khối Vận hành, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Giám đốc/Chuyên viên chính Tài trợ thương mại – Phòng Sản phẩm Tài trợ Thương mại – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc/Chuyên viên chính Tài trợ thương mại – Phòng Sản phẩm Tài trợ Thương mại – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phòng FPID phụ trách Phương pháp luận và phân tích, modelling

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phòng FPID phụ trách Phương pháp luận và phân tích, modelling, cụ thể như sau:

18/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Rủi ro hoạt động Mảng Tín dụng – Khối Quản trị Rủi ro

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Rủi ro hoạt động Mảng Tín dụng – Khối Quản trị Rủi ro, cụ thể như sau :

18/07/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Giám đốc Bán hàng trực tiếp – Trung tâm bán

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Bán hàng trực tiếp – Trung tâm bán, cụ thể như sau :    

18/07/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ,  cụ thể như sau :

18/07/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phát triển Sản phẩm Thẻ Ghi nợ, Tài khoản thanh toán và M-Payroll

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phát triển Sản phẩm Thẻ Ghi nợ, Tài khoản thanh toán và M-Payroll,  cụ thể như sau :

18/07/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Chính sách Quản trị hiệu quả tổ chức – Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Chính sách Quản trị hiệu quả tổ chức – Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực, cụ thể như sau:

18/07/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính Thanh toán Giao dịch Nguồn vốn – Trung tâm Xử lý Nghiệp vụ – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính Thanh toán Giao dịch Nguồn vốn – Trung tâm Xử lý Nghiệp vụ – Khối Vận hành, cụ thể như sau:

18/07/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Thanh toán quốc tế – Trung tâm Xử lý Nghiệp vụ – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Nhân viên Thanh toán quốc tế – Trung tâm Xử lý Nghiệp vụ – Khối Vận hành, cụ thể như sau:

18/07/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên cụ thể như sau:   

18/07/2018

Facebook
oceanbank

OceanBank tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán và Tra soát số liệu – Khối Ngân hàng bán lẻ

Ocean Bank được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1993. Năm 2007, ngân hàng được chuyển đổi theo mô hình Ngân hàng thương mại cổ phần. Đến nay, Ocean Bank thay đổi chủ sở hữu, mô hình hoạt động và đổi tên thành Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một […]

18/07/2018

Facebook
2016-viettin-bank-tuyen-dung1

ViettinBank tuyển dụng cán bộ Khối Nhân sự tại khu vực Hà Nội

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng 03 vị trí tại các phòng Chính sách & Kế hoạch Nhân sự, phòng Dịch vụ Nhân sự và Trường Đào tạo&PTNNL, cụ thể như sau:

17/07/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Phê duyệt tín dụng TSC

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Phê duyệt tín dụng TSC, cụ thể như sau:

17/07/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ – Chi nhánh Thăng Long

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ – Chi nhánh Thăng Long, cụ thể như sau:

17/07/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng cá nhân

Hiện ngân hàng Việt Á đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Khách hàng cá nhân như sau:

17/07/2018

Facebook