“Hà Nội”

2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

17/10/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên giao dịch Kinh doanh

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên giao dịch Kinh doanh, chi tiết như sau:  

17/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển tài khoản thanh toán, Phòng Tiền gửi – Thanh toán và Ngân hàng điện tử, Khối KHCN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển tài khoản thanh toán, Phòng Tiền gửi – Thanh toán và Ngân hàng điện tử, Khối KHCN, cụ thể như sau:

17/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt, cụ thể như sau:

17/10/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

17/10/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Technical Officer (Information Security Engineer)_TA021

VPBank thông báo tuyển dụng Technical Officer (Information Security Engineer)_TA021, cụ thể như sau:

17/10/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Technical Officer (Infrastructure)_TA021

VPBank thông báo tuyển dụng Technical Officer (Infrastructure)_TA021, cụ thể như sau:

17/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Quản lý Rủi ro Tín dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Quản lý Rủi ro Tín dụng, cụ thể như sau :

17/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phát triển Dữ liệu

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phát triển Dữ liệu, cụ thể như sau :

17/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên QHKH doanh nghiệp SMEs/doanh nghiệp lớn (46 Ngô Gia Tự, Long Biên – Hà Nội)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên QHKH doanh nghiệp SMEs/doanh nghiệp lớn (46 Ngô Gia Tự, Long Biên – Hà Nội), cụ thể như sau : 

17/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy Bán hàng – Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy Bán hàng – Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giám đốc Phòng Kiểm soát Rủi ro Tài chính và Tuân thủ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phòng Kiểm soát Rủi ro Tài chính và Tuân thủ, chi tiết như sau:  

16/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Giao dịch viên – Khu vực Hà Nội

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Giao dịch viên – Khu vực Hà Nội, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Quản lý Khu vực Kinh doanh _TA008

VPBank thông báo tuyển dụng Quản lý Khu vực Kinh doanh _TA008, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp quản lý mua sắm

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp quản lý mua sắm, cụ thể như sau :    

16/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp phân tích, Khối Quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp phân tích, Khối Quản trị rủi ro, cụ thể như sau :    

16/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Quản lý chất lượng công nghệ Thông tin

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Quản lý chất lượng công nghệ Thông tin, cụ thể như sau :

16/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Quản lý Sản phẩm Tài trợ thương mại

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Quản lý Sản phẩm Tài trợ thương mại, cụ thể như sau :

16/10/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng – Trung tâm Kinh Doanh

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng – Trung tâm Kinh Doanh, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý và Thúc đẩy bán hàng KHCN

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý và Thúc đẩy bán hàng KHCN, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác Cấp 2 – Khối Ngân hàng Bán lẻ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác Cấp 2 – Khối Ngân hàng Bán lẻ, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên cung ứng

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên cung ứng, chi tiết như sau:  

15/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên phát triển thương hiệu, Phòng Thương hiệu, Ban Marketing và truyền thông

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên phát triển thương hiệu, Phòng Thương hiệu, Ban Marketing và truyền thông, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn – Khu vực Hà Nội

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên tư vấn – Khu vực Hà Nội, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên chính Kiểm soát nội bộ _TA008

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên chính Kiểm soát nội bộ _TA008, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm, Khối DỊch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm, Khối DỊch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, cụ thể như sau :    

15/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn, cụ thể như sau :

15/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phát triển Ứng dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phát triển Ứng dụng, cụ thể như sau :

15/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu thị trường theo Vùng Cấp 3 – Khối Ngân hàng Bán lẻ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Nghiên cứu thị trường theo Vùng Cấp 3 – Khối Ngân hàng Bán lẻ, cụ thể như sau:

12/10/2018

Facebook