“Hà Nội”

2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên KHDN FDI

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên KHDN FDI với chi tiết như sau:

22/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ ALCO và Quản lý các tỷ lệ an toàn

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ ALCO và Quản lý các tỷ lệ an toàn, cụ thể như sau:

22/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thanh khoản

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thanh khoản, cụ thể như sau:

22/02/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, chi tiết như sau:  

21/02/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng qua điện thoại (Call center)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng qua điện thoại (Call center), chi tiết như sau:  

21/02/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên gia quản trị danh mục

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên gia quản trị danh mục, cụ thể như sau:

21/02/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Phó phòng QTRR Tín dụng và quản lý danh mục

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Phó phòng QTRR Tín dụng và quản lý danh mục, cụ thể như sau:

21/02/2019

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên quản trị rủi ro hệ thống

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên quản trị rủi ro hệ thống, cụ thể như sau:

21/02/2019

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát pháp chế

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát pháp chế, cụ thể như sau:

21/02/2019

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn pháp chế

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn pháp chế, cụ thể như sau:

21/02/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Giám đốc cao cấp Ngân hàng giao dịch

VPBank thông báo tuyển dụng Giám đốc cao cấp Ngân hàng giao dịch, cụ thể  như sau:

21/02/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Giám đốc phát triển năng lực, Khối Quản trị Nguồn nhân lực

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Giám đốc phát triển năng lực, Khối Quản trị Nguồn nhân lực, cụ thể như sau:    

21/02/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Cửa hàng Trưởng Shalala

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Cửa hàng Trưởng Shalala,  cụ thể như sau:

21/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBANK tuyển dụng Giao dịch viên (Khu vực Hà Nội)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên (Khu vực Hà Nội), cụ thể như sau:   

21/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản trị Công nghệ thông tin (Hội sở Hà Nội)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Nhân viên Quản trị Công nghệ thông tin (Hội sở Hà Nội), cụ thể như sau:   

21/02/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Xây dựng và kiểm soát quy trình

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/ Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Xây dựng và kiểm soát quy trình, chi tiết như sau:

21/02/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Quản lý ca trực – Hỗ trợ trải nghiệm KHCN 24/7

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Quản lý ca trực – Hỗ trợ trải nghiệm KHCN 24/7, chi tiết như sau:

21/02/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp hỗ trợ nghiệp vụ giao dịch quầy

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp hỗ trợ nghiệp vụ giao dịch quầy, chi tiết như sau:

21/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên chính ngân hàng lưu ký

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên chính ngân hàng lưu ký, cụ thể như sau:

21/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý và hỗ trợ kinh doanh

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý và hỗ trợ kinh doanh, cụ thể như sau:

21/02/2019

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Chuyên viên Vận hành tín dụng

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng tuyển dụng Chuyên viên Vận hành tín dụng, cụ thể như sau: 

21/02/2019

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Tài chính thuộc Khối Tài chính Kế toán

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Tài chính thuộc Khối Tài chính Kế toán, cụ thể như sau: 

21/02/2019

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Ban Quan hệ Quốc tế

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Ban Quan hệ Quốc tế, cụ thể như sau:

20/02/2019

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế, cụ thể như sau:

20/02/2019

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Trưởng bộ phận Phân Tích

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Phân Tích, cụ thể như sau:

20/02/2019

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân (làm việc tại Đông Anh)

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân (làm việc tại Đông Anh), cụ thể như sau:

20/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Nhân viên Lễ tân

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Lễ tân, cụ thể như sau :

20/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Giao dịch viên

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau :

20/02/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Phê duyệt tín dụng

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phê duyệt tín dụng, cụ thể như sau:

20/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội), cụ thể như sau:

20/02/2019

Facebook