“Hà Nội”

2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Dịch vụ Đảm bảo An ninh Công nghệ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Dịch vụ Đảm bảo An ninh Công nghệ, chi tiết như sau:  

07/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Quản trị CNTT

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Quản trị CNTT, chi tiết như sau:  

07/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Cộng tác viên – Phòng Call Center – Khối ngân hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Cộng tác viên – Phòng Call Center – Khối ngân hàng cá nhân, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên quỹ

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên quỹ, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giám đốc Quản trị Dự án – Khối Bán hàng và Dịch vụ

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Quản trị Dự án – Khối Bán hàng và Dịch vụ, như sau:

07/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giám đốc Dự án – Khối Bán hàng & Dịch vụ

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Dự án – Khối Bán hàng & Dịch vụ, như sau:

07/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Dự án – Khối Bán hàng và Dịch vụ

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Dự án – Khối Bán hàng và Dịch vụ, như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Khối Quản lý rủi ro- Chuyên viên Giám sát tín dụng

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Khối Quản lý rủi ro- Chuyên viên Giám sát tín dụng, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Khối Quản lý rủi ro – Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng doanh nghiệp

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Khối Quản lý rủi ro – Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Cộng tác viên – Phòng dịch vụ hạ tầng – Khối công nghệ thông tin

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Cộng tác viên – Phòng dịch vụ hạ tầng – Khối công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Cộng tác viên – Phòng an ninh thông tin và tuân thủ – Khối công nghệ thông tin

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Cộng tác viên – Phòng an ninh thông tin và tuân thủ – Khối công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Cộng tác viên – Phòng sản phẩm Ebank – Khối ngân hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Cộng tác viên – Phòng sản phẩm Ebank – Khối ngân hàng cá nhân, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giám đốc Dịch vụ Khách hàng – KV Hà Nội

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Dịch vụ Khách hàng – KV Hà Nội, như sau:

05/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng CV/CVC/CVCC Giám sát và kiểm soát rủi ro vận hành

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí CV/CVC/CVCC Giám sát và kiểm soát rủi ro vận hành, như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Thanh toán Quốc tế KV phía Bắc

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Thanh toán Quốc tế KV phía Bắc, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Ngân hàng số

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Ngân hàng số, chi tiết như sau:  

05/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm – Đầu Tư

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm – Đầu Tư, chi tiết như sau:  

05/12/2018

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên xử lý tra soát thẻ quốc tế – Phòng QTRR thẻ – Trung tâm Vận hành thẻ

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên xử lý tra soát thẻ quốc tế – Phòng QTRR thẻ – Trung tâm Vận hành thẻ, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp – Khối bán trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp – Khối bán trực tiếp, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên kiểm tra tuân thủ – Khối bán trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên kiểm tra tuân thủ – Khối bán trực tiếp, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên gia Phê duyệt sản phẩm tín chấp KHCN

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên gia Phê duyệt sản phẩm tín chấp KHCN, như sau:

05/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên viên Chính hỗ trợ Khách hàng kênh Đa Phương Tiện

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/ Chuyên viên Chính hỗ trợ Khách hàng kênh Đa Phương Tiện như sau:

05/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên dịch vụ HTKH kênh thoại

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên dịch vụ HTKH kênh thoại như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Thanh toán Quốc tế KV phía Bắc

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Thanh toán Quốc tế KV phía Bắc, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân – Khối bán trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân – Khối bán trực tiếp, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên khách hàng cá nhân – Khối bán trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên khách hàng cá nhân – Khối bán trực tiếp, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Kiến trúc sư Giải pháp

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Kiến trúc sư Giải pháp, chi tiết như sau:  

04/12/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Hà Nội

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Hà Nội, cụ thể như sau:

04/12/2018

Facebook