“Hà Nội”

oceanbank

OceanBank tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán và Tra soát số liệu – Trung tâm Ngân hàng điện tử

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán và Tra soát số liệu – Trung tâm Ngân hàng điện tử, cụ thể như sau: 

18/08/2018

Facebook
oceanbank

OceanBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Kinh doanh – Phòng Phát triển kinh doanh

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Kinh doanh – Phòng Phát triển kinh doanh, cụ thể như sau: 

18/08/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Tái thẩm định KHDN – Phòng Tín dụng Doanh nghiệp – Khối Tín dụng

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Tái thẩm định KHDN – Phòng Tín dụng Doanh nghiệp – Khối Tín dụng, cụ thể như sau:

17/08/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên Dự án khách hàng chiến lược

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Dự án khách hàng chiến lược như sau :

17/08/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn

Hiện ngân hàng Việt Á đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn như sau:

17/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Đào tạo

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Đào tạo, cụ thể như sau:

17/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

17/08/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Kiểm soát nội bộ – Khối Pháp chế và tuân thủ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phòng Kiểm soát nội bộ – Khối Pháp chế và tuân thủ, cụ thể như sau:

17/08/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Nhân viên Văn thư – Khối Hành chính

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên Văn thư – Khối Hành chính cụ thể như sau:

17/08/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Nhân viên Nhận biết khách hàng – Phòng vận hành (VPDirect)

VPBank thông báo tuyển dụng Nhân viên Nhận biết khách hàng – Phòng vận hành (VPDirect), cụ thể như sau:

17/08/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Kiểm soát viên Nhận biết khách hàng – Phòng vận hành (VPDirect)

VPBank thông báo tuyển dụng Kiểm soát viên Nhận biết khách hàng – Phòng vận hành (VPDirect), cụ thể như sau:

17/08/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp phát triển năng lực

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp phát triển năng lực, cụ thể như sau :    

17/08/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên gia phát triển kinh doanh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên gia phát triển kinh doanh, cụ thể như sau :    

17/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Nhân viên Kiểm soát tín dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Nhân viên Kiểm soát tín dụng, cụ thể như sau :

17/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc Khách hàng, cụ thể như sau :

17/08/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân – Khu vực Hà Nội

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân – Khu vực Hà Nội, cụ thể như sau:

17/08/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên – Khu vực Hà Nội

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên – Khu vực Hà Nội, cụ thể như sau:

17/08/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển đối tác Quickpay – Phòng Sản phẩm Ebank – Khối Ngân hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển đối tác Quickpay – Phòng Sản phẩm Ebank – Khối Ngân hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

17/08/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Giám đốc/Chuyên viên chính Tài trợ thương mại – Phòng Sản phẩm Tài trợ Thương mại – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc/Chuyên viên chính Tài trợ thương mại – Phòng Sản phẩm Tài trợ Thương mại – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

17/08/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên Thúc đẩy bán – Bán lẻ

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thúc đẩy bán – Bán lẻ như sau :

16/08/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Tài chính

Hiện ngân hàng Việt Á đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tài chính như sau:

16/08/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ hỗ trợ khách hàng (hợp đồng mùa vụ 08 tháng)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ hỗ trợ khách hàng (hợp đồng mùa vụ 08 tháng), chi tiết như sau:  

16/08/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Phó phòng Cho Vay, Khối Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Phó phòng Cho Vay, Khối Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Bộ phận Chính sách và Hỗ trợ cho vay, Phòng Cho Vay, Khối KHDN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Bộ phận Chính sách và Hỗ trợ cho vay, Phòng Cho Vay, Khối KHDN, cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Nhân viên An toàn kĩ thuật – Khối Hành chính

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên An toàn kĩ thuật – Khối Hành chính cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Nhân viên Quản lý tài sản – Khối Hành chính

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên Quản lý tài sản – Khối Hành chính cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên chính nghiệp vụ hỗ trợ thị trường tài chính

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên chính nghiệp vụ hỗ trợ thị trường tài chính, cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Phòng thanh toán

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Phòng thanh toán, cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng, cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp phân tích kinh doanh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp phân tích kinh doanh, cụ thể như sau :    

16/08/2018

Facebook