“Hà Nội”

2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Đầu tư và Cấu trúc nợ, Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Đầu tư và Cấu trúc nợ, Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính, cụ thể như sau :    

16/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên chính Quản trị & Phát triển Kinh doanh Ngân hàng điện tử

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên chính Quản trị & Phát triển Kinh doanh Ngân hàng điện tử, cụ thể như sau :

16/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Phát triển Sản phẩm Huy động Tiền gửi

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Phát triển Sản phẩm Huy động Tiền gửi, cụ thể như sau :

16/08/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp kinh doanh thế chấp (nhà/xe)

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp kinh doanh thế chấp (nhà/xe), cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Dữ liệu rủi ro và Vận hành công cụ – Phòng Công cụ Mô hình và dữ liệu rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Dữ liệu rủi ro và Vận hành công cụ – Phòng Công cụ Mô hình và dữ liệu rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro, cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Cộng tác viên – Phòng Sản phẩm Ebank – Khối Ngân hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Cộng tác viên – Phòng Sản phẩm Ebank – Khối Ngân hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Trưởng phòng Quản lý và hỗ trợ kinh doanh

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Quản lý và hỗ trợ kinh doanh như sau :

15/08/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Kiểm soát viên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Kiểm soát viên, chi tiết như sau:  

15/08/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Ứng dụng, Phòng Công nghệ Thẻ, Khối CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Ứng dụng, Phòng Công nghệ Thẻ, Khối CNTT, cụ thể như sau:

15/08/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên 2 Thúc đẩy bán và hỗ trợ cho vay, Phòng Cho vay, Khối KHDN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên 2 Thúc đẩy bán và hỗ trợ cho vay, Phòng Cho vay, Khối KHDN, cụ thể như sau:

15/08/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Hoạch định Thu nhập và phúc lợi (Khối Quản trị nguồn nhân lực)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hoạch định Thu nhập và phúc lợi (Khối Quản trị nguồn nhân lực), cụ thể như sau :    

15/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Quan hệ Khách hàng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Quan hệ Khách hàng, cụ thể như sau :

15/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM), cụ thể như sau :

15/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản trị Công nghệ thông tin (Hội sở Hà Nội)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản trị Công nghệ thông tin (Hội sở Hà Nội), cụ thể như sau : 

15/08/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên phân tích tín dụng KHDN lớn- CA

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên phân tích tín dụng KHDN lớn- CA, cụ thể như sau:

15/08/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý Chất lượng Công nghệ

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý Chất lượng Công nghệ, cụ thể như sau:

15/08/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Trưởng nhóm kinh doanh Khách hàng cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/ Miền Nam – Khối Ngân hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm kinh doanh Khách hàng cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/ Miền Nam – Khối Ngân hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

15/08/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/ Miền Nam – Khối Ngân hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/ Miền Nam – Khối Ngân hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

15/08/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Nhân viên Quản lý và Thúc đẩy Bán hàng – Khu vực Hà Nội

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản lý và Thúc đẩy Bán hàng – Khu vực Hà Nội, cụ thể như sau:

14/08/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản Lý Khách Hàng Kinh Doanh Trực Tiếp Thẻ và Cho Vay Tín Chấp

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản Lý Khách Hàng Kinh Doanh Trực Tiếp Thẻ và Cho Vay Tín Chấp, chi tiết như sau:  

14/08/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh NHBL

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh NHBL, chi tiết như sau:  

14/08/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên gia Thúc đẩy bán và hỗ trợ cho vay, Phòng Cho vay, Khối KHDN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên gia Thúc đẩy bán và hỗ trợ cho vay, Phòng Cho vay, Khối KHDN, cụ thể như sau:

14/08/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Trưởng phòng Giám sát và quản lý rủi ro thẻ, Trung tâm Thẻ, Khối KHCN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Giám sát và quản lý rủi ro thẻ, Trung tâm Thẻ, Khối KHCN, cụ thể như sau:

14/08/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Senior Tester_TA020

VPBank thông báo tuyển dụng Senior Tester_TA020, cụ thể như sau:

14/08/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Trưởng bộ phận đấu thầu và quản lý hợp đồng

VPBank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận đấu thầu và quản lý hợp đồng, cụ thể như sau:

14/08/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Giao dịch viên

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

14/08/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực, cụ thể như sau :    

14/08/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh (phân khúc MAF/ AFF)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh (phân khúc MAF/ AFF), cụ thể như sau :    

14/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Thúc đẩy Kinh doanh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Thúc đẩy Kinh doanh, cụ thể như sau :

14/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Phát triển Sản phẩm Tín dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Phát triển Sản phẩm Tín dụng, cụ thể như sau :

14/08/2018

Facebook