“Hà Nội”

2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Thanh toán Quốc tế cao cấp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Thanh toán Quốc tế cao cấp, cụ thể như sau:

20/02/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ khách hàng

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ khách hàng, chi tiết như sau:  

20/02/2019

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Xử lý tranh chấp

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Xử lý tranh chấp, cụ thể như sau:

20/02/2019

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên quản trị rủi ro hệ thống

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên quản trị rủi ro hệ thống, cụ thể như sau:

20/02/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên Hành chính (Nam)

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Hành chính (Nam), cụ thể  như sau:

20/02/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Tư vấn nghiệp vụ (BA)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Tư vấn nghiệp vụ (BA), cụ thể như sau:    

20/02/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên vận hành hệ thống máy chủ và lưu trữ (Linux)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên vận hành hệ thống máy chủ và lưu trữ (Linux), cụ thể như sau:    

20/02/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp phân tích và lập kế hoạch, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp phân tích và lập kế hoạch, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, cụ thể như sau:    

20/02/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ, cụ thể như sau:

20/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên Phát triển kinh doanh qua kênh điện tử – Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở Hà Nội)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển kinh doanh qua kênh điện tử – Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở Hà Nội), cụ thể như sau:   

20/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Nguyễn Chánh – Cầu Giấy)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Nguyễn Chánh – Cầu Giấy), cụ thể như sau:   

20/02/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng CV/CVC/CVCC PTSP Huy động KHDN

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí CV/CVC/CVCC PTSP Huy động KHDN, chi tiết như sau:

19/02/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng CV/CVC/CVCC phát triển sản phẩm bảo lãnh – KHDN

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí CV/CVC/CVCC phát triển sản phẩm bảo lãnh – KHDN, chi tiết như sau:

19/02/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng CVC/CVCC phát triển sản phẩm tài trợ Xuất nhập khẩu – KHDN

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí CVC/CVCC phát triển sản phẩm tài trợ Xuất nhập khẩu – KHDN, chi tiết như sau:

19/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên chính sách sản phẩm và quản lý bán

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên chính sách sản phẩm và quản lý bán, cụ thể như sau:

19/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Kiểm toán viên kiểm toán tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên kiểm toán tín dụng, cụ thể như sau:

19/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Kiểm toán viên cao cấp công nghệ thông tin

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên cao cấp công nghệ thông tin , cụ thể như sau:

19/02/2019

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Ban Quan hệ lao động

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Ban Quan hệ lao động, cụ thể như sau:

19/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên Tác nghiệp Kinh doanh tiền tệ

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tác nghiệp Kinh doanh tiền tệ, cụ thể như sau :

19/02/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Ứng dụng số

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Ứng dụng số, cụ thể như sau:

19/02/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán và Đối soát

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thanh toán và Đối soát, cụ thể như sau:

19/02/2019

Facebook
Ngân hàng Việt Á VietABank thông báo tuyển dụng năm 2016

VietABank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân (Chuyên trách Bảo hiểm)

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên QHKH Cá nhân (Chuyên trách Bảo hiểm),  cụ thể như sau:

19/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Thanh toán Quốc tế cao cấp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Thanh toán Quốc tế cao cấp, cụ thể như sau:

19/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác Cấp 2

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác Cấp 2, cụ thể như sau:

19/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Chuyên viên Tuyển dụng Cao Cấp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tuyển dụng Cao Cấp, cụ thể như sau:

19/02/2019

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ (BA)_Digital Banking

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ (BA)_Digital Banking, cụ thể như sau:

19/02/2019

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

19/02/2019

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA, cụ thể như sau:

19/02/2019

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên bảo vệ

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên bảo vệ, cụ thể như sau:

18/02/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên gia/ CVCC phát triển sản phẩm (tín dụng)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên gia/ CVCC phát triển sản phẩm (tín dụng), cụ thể như sau:    

18/02/2019

Facebook