“Hà Nội”

2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên chuyên trách CNTT triển khai dự án Basel II

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên chuyên trách CNTT triển khai dự án Basel II, cụ thể như sau:

12/10/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên Nhập liệu dự án Basel II

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Nhập liệu dự án Basel II, chi tiết như sau:  

12/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán quốc tế, Phòng Tài Trợ TM, Trung tâm TTQT, Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán quốc tế, Phòng Tài Trợ TM, Trung tâm TTQT, Khối Vận hành, cụ thể như sau:

12/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên SME Tài trợ thương mại

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên SME Tài trợ thương mại, cụ thể như sau:

12/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên gia – Phòng Sản phẩm & Trải nghiệm Khách hàng – Khối SME

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên gia – Phòng Sản phẩm & Trải nghiệm Khách hàng – Khối SME, cụ thể như sau:

12/10/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân – Khu vực Hà Nội

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân – Khu vực Hà Nội, cụ thể như sau:

12/10/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp quan hệ khách hàng cá nhân – Khu vực Hà Nội

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp quan hệ khách hàng cá nhân – Khu vực Hà Nội, cụ thể như sau:

12/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS), cụ thể như sau :

12/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Bán hàng qua Điện thoại (TSA)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Bán hàng qua Điện thoại (TSA), cụ thể như sau :

12/10/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên Viên Khách hàng Cá nhân – Gia Lâm – Hà Nội

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên Viên Khách hàng Cá nhân – Gia Lâm – Hà Nội, cụ thể như sau:

11/10/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm, cụ thể như sau :

11/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thông tin quản trị – Ban Tài chính Kế hoạch

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thông tin quản trị – Ban Tài chính Kế hoạch, cụ thể như sau:

11/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng, cụ thể như sau:

11/10/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản, chi tiết như sau:  

11/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Phó phòng Sản phẩm & Trải nghiệm Khách hàng – khối SME

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Phó phòng Sản phẩm & Trải nghiệm Khách hàng – khối SME, cụ thể như sau:

11/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý mạng lưới

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Quản lý mạng lưới, cụ thể như sau:

11/10/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Cộng tác viên Bán hàng trực tiếp – VPDirect_TA008

VPBank thông báo tuyển dụng Cộng tác viên Bán hàng trực tiếp – VPDirect_TA008, cụ thể như sau:

11/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng doanh nghiệp SME (Có kinh nghiệm)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng doanh nghiệp SME (Có kinh nghiệm), cụ thể như sau :    

11/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM), cụ thể như sau :

11/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Phân tích Tài chính

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Phân tích Tài chính, cụ thể như sau :

11/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ khách hàng cấp độ 1 (Hội sở Hà Nội)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ khách hàng cấp độ 1 (Hội sở Hà Nội), cụ thể như sau : 

11/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân (Khu vực Phạm Văn Đồng)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân (Khu vực Phạm Văn Đồng), cụ thể như sau : 

11/10/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân (làm việc tại Đông Anh) – Chi nhánh Thăng Long

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân (làm việc tại Đông Anh) – Chi nhánh Thăng Long, cụ thể như sau:

10/10/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Nhân viên Lễ tân

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Lễ tân, cụ thể như sau :

10/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch – Ban Tài chính – Kế hoạch

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế hoạch – Ban Tài chính – Kế hoạch, cụ thể như sau:

10/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Sản phẩm Tín dụng Cấp 3

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Sản phẩm Tín dụng Cấp 3, cụ thể như sau:

10/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên gia Marketing

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên gia Marketing, cụ thể như sau:

10/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Ứng dụng, Phòng Công nghệ Thẻ, Khối CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Ứng dụng, Phòng Công nghệ Thẻ, Khối CNTT, cụ thể như sau:

10/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển kinh doanh – Phòng Khách hàng cá nhân cao cấp

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Phát triển kinh doanh – Phòng Khách hàng cá nhân cao cấp, cụ thể như sau:

10/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Phùng Xá

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Phùng Xá, cụ thể như sau :    

10/10/2018

Facebook