“Hà Nội”

vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng System Analyst/Business Analyst

VPBank thông báo tuyển dụng System Analyst/Business Analyst, cụ thể  như sau:

30/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân

VPBank thông báo tuyển dụng Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân, cụ thể  như sau:

29/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên Viên Quan hệ Khách hàng cá nhân_TA018

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân_TA018, cụ thể  như sau:

29/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng ưu tiên_TA018

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên Viên Quan hệ Khách hàng ưu tiên_TA018, cụ thể  như sau:

29/11/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường, cụ thể như sau:

28/11/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Chất lượng – Phòng KPI và Quản lý chất lượng – Khối QLNN

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Chất lượng – Phòng KPI và Quản lý chất lượng – Khối QLNN, cụ thể như sau:

28/11/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính Tác nghiệp Chuyển tiền trong nước

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính Tác nghiệp Chuyển tiền trong nước, cụ thể như sau :

28/11/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên viên chính Thanh toán quốc tế và tác nghiệp Tài trợ thương mại

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính Thanh toán quốc tế và tác nghiệp Tài trợ thương mại, cụ thể như sau :

28/11/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm Liên kết Bảo hiểm – Head of Bancassurance

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Trung tâm Liên kết Bảo hiểm – Head of Bancassurance, cụ thể như sau:

28/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ Cấp 2- Trung Tâm Kinh doanh Ngoại tệ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ Cấp 2- Trung Tâm Kinh doanh Ngoại tệ, cụ thể như sau:

28/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác Cấp 2 – Khối Ngân hàng Bán lẻ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác Cấp 2 – Khối Ngân hàng Bán lẻ, cụ thể như sau:

28/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên/Nhân viên Thu hồi nợ qua điện thoại – Sản phẩm cho vay có TSĐB

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên/Nhân viên Thu hồi nợ qua điện thoại – Sản phẩm cho vay có TSĐB, chi tiết như sau:  

28/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Phó phòng Chính sách (mảng xây dựng mô hình), Khối Quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Phó phòng Chính sách (mảng xây dựng mô hình), Khối Quản trị rủi ro, cụ thể như sau:

28/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế, Phòng Chuyển tiền Quốc tế, Trung tâm Thanh toán quốc tế, Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế, Phòng Chuyển tiền Quốc tế, Trung tâm Thanh toán quốc tế, Khối Vận hành, cụ thể như sau:

28/11/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Quản lý mạng lưới – Khối Mạng lưới và Quản lý chất lượng tuyển dụng

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Phòng Quản lý mạng lưới – Khối Mạng lưới và Quản lý chất lượng tuyển dụng, cụ thể như sau:

28/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên Viên Thu Nợ Qua Điện Thoại Tại Hà Nội, Hồ Chí Minh

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên Viên Thu Nợ Qua Điện Thoại Tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, cụ thể  như sau:

28/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên Xử lý nợ truy dấu thông tin khách hàng

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Xử lý nợ truy dấu thông tin khách hàng, cụ thể  như sau:

28/11/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng, cụ thể như sau:    

28/11/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp Lớn và Định chế tài chính

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp Lớn và Định chế tài chính như sau:

28/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Nhân viên Quỹ

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Quỹ, cụ thể như sau:

28/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay, cụ thể như sau:   

28/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân Viên/Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân Viên/Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân, cụ thể như sau:   

28/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Kinh Doanh Thẻ

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Kinh Doanh Thẻ, cụ thể như sau:   

28/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Tín dụng Cấp 1 – Ban Quản lý Rủi ro

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Rủi ro Tín dụng Cấp 1 – Ban Quản lý Rủi ro, cụ thể như sau:

27/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường Cấp 1 – Ban Quản lý Rủi ro

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường Cấp 1 – Ban Quản lý Rủi ro, cụ thể như sau:

27/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp/Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp – Hà Nội

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp/Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp – Hà Nội, chi tiết như sau:  

27/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên Viên Chính/chuyên Viên POS

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên Viên Chính/chuyên Viên POS, chi tiết như sau:  

27/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tín Chấp Khách hàng cá nhân qua điện thoại

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tín Chấp Khách hàng cá nhân qua điện thoại, cụ thể  như sau:

27/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên xử lý nợ có Tài sản bảo đảm tại Hà Nội

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên xử lý nợ có Tài sản bảo đảm tại Hà Nội, cụ thể  như sau:

27/11/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên vận hành và hỗ trợ (Sales support)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên vận hành và hỗ trợ (Sales support), cụ thể như sau:    

27/11/2018

Facebook