“Hà Nội”

2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân – Phùng Xá/ Thạch Thất

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân – Phùng Xá/ Thạch Thất, cụ thể như sau :    

10/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Tác nghiệp Tín dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Tác nghiệp Tín dụng, cụ thể như sau :

10/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Nghiên cứu Chiến lược

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Nghiên cứu Chiến lược, cụ thể như sau :

10/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Phát triển kinh doanh Khách hàng cá nhân (Hội sở Hà Nội)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Phát triển kinh doanh Khách hàng cá nhân (Hội sở Hà Nội), cụ thể như sau : 

10/10/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt, cụ thể như sau:

10/10/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Nhân viên Call Center – Phòng Call Center – Khối Ngân hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Call Center – Phòng Call Center – Khối Ngân hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

10/10/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên Giám sát tín dụng – Trung tâm Giám sát Tín dụng – Khối Quản trị Rủi ro

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Giám sát tín dụng – Trung tâm Giám sát Tín dụng – Khối Quản trị Rủi ro, cụ thể như sau:

10/10/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Kiểm thử (Tester) – Khối Ngân hàng số

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Kiểm thử (Tester) – Khối Ngân hàng số, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Sản phẩm Huy động Vốn cấp 3

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Sản phẩm Huy động Vốn cấp 3, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Quản trị dữ liệu và báo cáo

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phòng Quản trị dữ liệu và báo cáo, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển, Phòng Ngân hàng điện tử, Trung tâm Quản trị ứng dụng, Khối CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển, Phòng Ngân hàng điện tử, Trung tâm Quản trị ứng dụng, Khối CNTT, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên Đối tác nhân sự Hội sở VPBank/HRBP Officer

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Đối tác nhân sự Hội sở VPBank/HRBP Officer, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp phân tích và lập kế hoạch, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp phân tích và lập kế hoạch, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, cụ thể như sau :    

09/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau :    

09/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Quản trị Chiến lược

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Quản trị Chiến lược, cụ thể như sau :

09/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Kiểm toán viên chính (Mảng Tín dụng)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Kiểm toán viên chính (Mảng Tín dụng), cụ thể như sau :

09/10/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giám đốc Mua sắm

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Mua sắm, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Trưởng nhóm Kiểm tra tuân thủ – Khối Bán trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Kiểm tra tuân thủ – Khối Bán trực tiếp, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên Kiểm tra tuân thủ – Khối Bán trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kiểm tra tuân thủ – Khối Bán trực tiếp, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
2016-bidv-tuyen-dung

BIDV tuyển dụng Nhân viên hỗ trợ giao dịch khách hàng (CSR)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Nhân viên hỗ trợ giao dịch khách hàng (CSR), cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (có kinh nghiệm) – VCB Tây Hồ

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (có kinh nghiệm) – VCB Tây Hồ, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Lập trình viên Mobile (Android/iOS) – Khối Ngân hàng số

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Lập trình viên Mobile (Android/iOS) – Khối Ngân hàng số, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên định giá AMC

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên định giá AMC, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN Lớn

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN Lớn, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý và phát triển dự án quốc tế cấp 2

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý và phát triển dự án quốc tế cấp 2, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên PTKH Upper SME – TT Upper SME

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên PTKH Upper SME – TT Upper SME, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên – Phòng Quản trị vận hành & dự án

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên – Phòng Quản trị vận hành & dự án, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Khu Vực Long Biên, Gia Lâm Hà Nội

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Khu Vực Long Biên, Gia Lâm Hà Nội, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên phân tích dữ liệu, báo cáo hỗ trợ Xử lý nợ

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên phân tích dữ liệu, báo cáo hỗ trợ Xử lý nợ, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook