“Hà Nội”

2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Nhân viên Call Center – Phòng Call Center – Khối Ngân hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Call Center – Phòng Call Center – Khối Ngân hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

14/08/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Cộng tác viên – Phòng Call Center – Khối Ngân hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Cộng tác viên – Phòng Call Center – Khối Ngân hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

14/08/2018

Facebook
ngan-hang-agribank-tuyen-dung

Agribank tuyển lao động thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2018

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tuyển lao động thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin như sau:

14/08/2018

Facebook
Mon-August-18-2014-9c380695e7dd0de9872152518521454e-agribank-logo

Agribank tuyển dụng 239 lao động cho các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tuyển dụng lao động cho các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, làm việc tại các vị trí:

14/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

10/08/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giám đốc Phòng kinh doanh trực tiếp Sản phẩm Thẻ & Cho vay tín chấp

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phòng kinh doanh trực tiếp Sản phẩm Thẻ & Cho vay tín chấp, chi tiết như sau:  

10/08/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Trưởng phòng kế toán phát hành và thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ, Khối KHCN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng kế toán phát hành và thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ, Khối KHCN, cụ thể như sau:

10/08/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ, Phòng QLCLDV, Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ, Phòng QLCLDV, Khối Vận hành, cụ thể như sau:

10/08/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Kiểm toán Nội bộ mảng Báo cáo Tài chính

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Kiểm toán Nội bộ mảng Báo cáo Tài chính, cụ thể như sau:

10/08/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Quản trị danh mục và trải nghiệm Khách hàng cao cấp AFF

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Quản trị danh mục và trải nghiệm Khách hàng cao cấp AFF, cụ thể như sau :    

10/08/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Kỹ sư kiểm soát khối lượng và thanh toán (Dự án trụ sở làm việc của Ngân hàng Techcombank)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Kỹ sư kiểm soát khối lượng và thanh toán (Dự án trụ sở làm việc của Ngân hàng Techcombank), cụ thể như sau :    

10/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn bán hàng qua điện thoại (TSA)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn bán hàng qua điện thoại (TSA), cụ thể như sau :

10/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Quản lý Hiệu suất Ngân hàng Bán lẻ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Quản lý Hiệu suất Ngân hàng Bán lẻ, cụ thể như sau :

10/08/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Pháp chế Khách hàng Doanh nghiệp lớn & Định chế tài chính

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Pháp chế Khách hàng Doanh nghiệp lớn & Định chế tài chính, cụ thể như sau:

10/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Thanh Toán Quốc Tế

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Thanh Toán Quốc Tế cụ thể như sau:   

10/08/2018

Facebook
oceanbank

OceanBank tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh và phát triển sản phẩm – Khối Thanh toán quốc tế (Hội sở chính)

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh và phát triển sản phẩm – Khối Thanh toán quốc tế (Hội sở chính), cụ thể như sau: 

10/08/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên báo cáo quản trị

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên báo cáo quản trị như sau :

09/08/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Thu hồi Nợ KHDN

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Thu hồi Nợ KHDN, chi tiết như sau:  

09/08/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Tài chính Kế toán

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Tài chính Kế toán, chi tiết như sau:  

09/08/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Kiểm toán Nội bộ mảng KHCN hoặc KHDN SME

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Kiểm toán Nội bộ mảng KHCN hoặc KHDN SME, cụ thể như sau:

09/08/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Kiểm tra tuân thủ

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Kiểm tra tuân thủ, cụ thể như sau:

09/08/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc Phòng giao dịch

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc Phòng giao dịch, cụ thể như sau:

09/08/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Kỹ sư dự án/ Quản lý xây dựng, cơ điện (Dự án trụ sở làm việc của Ngân hàng Techcombank)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Kỹ sư dự án/ Quản lý xây dựng, cơ điện (Dự án trụ sở làm việc của Ngân hàng Techcombank), cụ thể như sau :    

09/08/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Hỗ trợ và triển khai hạ tầng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Hỗ trợ và triển khai hạ tầng, cụ thể như sau :    

09/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Quản lý Chất lượng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Quản lý Chất lượng, cụ thể như sau :

09/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên chính Điều tra gian lận

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên chính Điều tra gian lận, cụ thể như sau :

09/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Giám đốc Phát triển kinh doanh Khu vực – Khối KHCN (Hà Nội)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phát triển kinh doanh Khu vực – Khối KHCN (Hà Nội), cụ thể như sau : 

09/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Thành viên Chuyên trách Hội đồng Tín dụng – Chuyên gia Phê duyệt Cao cấp (Hội sở Hà Nội)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Thành viên Chuyên trách Hội đồng Tín dụng – Chuyên gia Phê duyệt Cao cấp (Hội sở Hà Nội), cụ thể như sau : 

09/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Bán Hàng Ngân Hàng Giao Dịch

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Bán Hàng Ngân Hàng Giao Dịch cụ thể như sau:   

09/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Pháp Lý Chứng Từ

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Pháp Lý Chứng Từ cụ thể như sau:   

09/08/2018

Facebook