“Hà Nội”

2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên gia/ CVCC phát triển sản phẩm (phi tín dụng)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên gia/ CVCC phát triển sản phẩm (phi tín dụng), cụ thể như sau:    

18/02/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp công nghệ thông tin (Techcom Securities)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp công nghệ thông tin (Techcom Securities), cụ thể như sau:    

18/02/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

18/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý nghiệp vụ kho quỹ (Khối Vận hành & Dịch vụ khách hàng – Hội sở Hà Nội)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Nhân viên Quản lý nghiệp vụ kho quỹ (Khối Vận hành & Dịch vụ khách hàng – Hội sở Hà Nội), cụ thể như sau:   

18/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn (Hoàng Cầu – Hà Nội)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn (Hoàng Cầu – Hà Nội), cụ thể như sau:   

18/02/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Giám sát tài sản bảo đảm

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Giám sát tài sản bảo đảm, chi tiết như sau:

18/02/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên chính Rủi ro hoạt động

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên chính Rủi ro hoạt động, chi tiết như sau:

18/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Kiểm tra viên cao cấp kiểm soát tuân thủ dịch vụ khách hàng và kho quỹ

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm tra viên cao cấp kiểm soát tuân thủ dịch vụ khách hàng và kho quỹ, cụ thể như sau:

18/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Kiểm tra viên kiểm soát tuân thủ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm tra viên kiểm soát tuân thủ tín dụng, cụ thể như sau:

18/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Trưởng nhóm kiểm soát tuân thủ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm kiểm soát tuân thủ tín dụng, cụ thể như sau:

18/02/2019

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân, cụ thể như sau:   

18/02/2019

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên, cụ thể như sau:   

18/02/2019

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp, cụ thể như sau:   

18/02/2019

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

18/02/2019

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

18/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân, cụ thể như sau :

18/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Tổ chức Cao cấp (Cấp 3)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển Tổ chức Cao cấp (Cấp 3), cụ thể như sau:

18/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Chính sách Nhân sự Cao Cấp (Cấp 3)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Chính sách Nhân sự Cao Cấp (Cấp 3), cụ thể như sau:

18/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Biên phiên dịch Cấp 2

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Biên phiên dịch Cấp 2, cụ thể như sau:

18/02/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Trưởng nhóm Thu hồi nợ Trực tiếp

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Trưởng nhóm Thu hồi nợ Trực tiếp, chi tiết như sau:  

18/02/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Senior Solution Architect

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Senior Solution Architect, cụ thể như sau:    

16/02/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Kế toán trưởng (Mảng BĐS- Khách sạn)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Kế toán trưởng (Mảng BĐS- Khách sạn), cụ thể như sau:

16/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ (Hội sở Hà Nội)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ (Hội sở Hà Nội), cụ thể như sau:   

16/02/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên trải nghiệm KH cá nhân 24/7

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên trải nghiệm KH cá nhân 24/7, chi tiết như sau:

16/02/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Vận hành toà nhà

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Vận hành toà nhà, chi tiết như sau:

16/02/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường, chi tiết như sau:

16/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Cộng tác viên kiểm soát sau

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Cộng tác viên kiểm soát sau, cụ thể như sau:

16/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Cộng tác viên – Phòng sản phẩm Ebank

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Cộng tác viên – Phòng sản phẩm Ebank, cụ thể như sau:

16/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giao dịch viên online

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên online, cụ thể như sau:

16/02/2019

Facebook