“Hà Nội”

2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Vận hành Giao dịch Giấy tờ có giá (Trung tâm Vận hành các Giao dịch Nguồn vốn – Khối Vận hành)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Vận hành Giao dịch Giấy tờ có giá (Trung tâm Vận hành các Giao dịch Nguồn vốn – Khối Vận hành), cụ thể như sau :    

08/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ, cụ thể như sau :

08/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên gia Dịch thuật Phòng Pháp chế – Khối Pháp chế

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên gia Dịch thuật Phòng Pháp chế – Khối Pháp chế, cụ thể như sau :

08/10/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Kiểm toán viên cao cấp Kiểm toán Dịch vụ khách hàng và Kho quỹ – Trung tâm Kiểm toán nội bộ – Ban Kiểm soát

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên cao cấp Kiểm toán Dịch vụ khách hàng và Kho quỹ – Trung tâm Kiểm toán nội bộ – Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định thực tế khách hàng – Khối Tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định thực tế khách hàng – Khối Tín dụng, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định KHCN

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định KHCN, cụ thể như sau:

06/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định CIB

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định CIB, cụ thể như sau:

06/10/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Giao dịch viên – Khu vực Hà Nội

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Khu vực Hà Nội, cụ thể như sau:

06/10/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Nhân viên thu hồi nợ tại Hà Nội – Khu vực Hoàng Mai/ Thanh Trì

VPBank thông báo tuyển dụng Nhân viên thu hồi nợ tại Hà Nội – Khu vực Hoàng Mai/ Thanh Trì, cụ thể như sau:

06/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên thu hồi nợ tín chấp tại Hà Nội

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên thu hồi nợ tín chấp tại Hà Nội, cụ thể như sau :    

06/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên thu giữ tài sản doanh nghiệp tại Hà Nội

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên thu giữ tài sản doanh nghiệp tại Hà Nội, cụ thể như sau :    

06/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc Khách hàng, cụ thể như sau :

06/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Trải nghiệm Khách hàng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Trải nghiệm Khách hàng, cụ thể như sau :

06/10/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Nhân viên Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

06/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên cá thể hóa thẻ, Trung tâm thẻ, Khối Khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cá thể hóa thẻ, Trung tâm thẻ, Khối Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

05/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên gia Basel, Phòng Basel & Mô hình QTRR, Khối QTRR

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên gia Basel, Phòng Basel & Mô hình QTRR, Khối QTRR, cụ thể như sau:

05/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Chính sách QTRR

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Chính sách QTRR, cụ thể như sau:

05/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp trải nghiệm người dùng (UI/ UX desinger), Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp trải nghiệm người dùng (UI/ UX desinger), Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, cụ thể như sau :    

05/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Thiết kế & Sáng tạo

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Thiết kế & Sáng tạo, cụ thể như sau :

05/10/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Dữ liệu rủi ro và Vận hành công cụ – Phòng Công cụ Mô hình và dữ liệu rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Dữ liệu rủi ro và Vận hành công cụ – Phòng Công cụ Mô hình và dữ liệu rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro, cụ thể như sau:

05/10/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Trưởng nhóm Mô hình rủi ro – Phòng Công cụ Mô hình và dữ liệu rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Mô hình rủi ro – Phòng Công cụ Mô hình và dữ liệu rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro, cụ thể như sau:

05/10/2018

Facebook
2016-viettin-bank-tuyen-dung1

ViettinBank tuyển dụng Thực tập viên QHKH Doanh nghiệp FDI 2018

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng 06 chỉ tiêu cho vị trí Thực tập viên tại Phòng Khách hàng FDI – Khối khách hàng doanh nghiệp – Trụ sở chính, cụ thể như sau:

04/10/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Thúc đẩy kinh doanh Khách hàng cá nhân

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thúc đẩy kinh doanh Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

04/10/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giám đốc Phòng Kiểm toán Khối Hỗ trợ Hội sở và các Công ty con/Công ty thành viên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phòng Kiểm toán Khối Hỗ trợ Hội sở và các Công ty con/Công ty thành viên, chi tiết như sau:  

04/10/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên chính Quản lý Chi tiêu và Ngân sách

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính Quản lý Chi tiêu và Ngân sách, chi tiết như sau:  

04/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên Viên Mảng Phân Tích Báo Cáo_Khối Ngân Hàng Số

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên Viên Mảng Phân Tích Báo Cáo_Khối Ngân Hàng Số, cụ thể như sau:

04/10/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Market risk FX officer – TA008

VPBank thông báo tuyển dụng Market risk FX officer – TA008, cụ thể như sau:

04/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp tư vấn nghiệp vụ (BA), mảng Digital Banking, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp tư vấn nghiệp vụ (BA), mảng Digital Banking, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, cụ thể như sau :    

04/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Kinh doanh và Phát triển Sản phẩm – RB (Phân khúc Cộng đồng)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Kinh doanh và Phát triển Sản phẩm – RB (Phân khúc Cộng đồng), cụ thể như sau :

04/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Quản trị và Hỗ trợ Tác nghiệp – RB (Phân khúc Cộng đồng)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Quản trị và Hỗ trợ Tác nghiệp – RB (Phân khúc Cộng đồng), cụ thể như sau :

04/10/2018

Facebook