“Hà Nội”

vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực Hà Nội, Hải Phòng)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực Hà Nội, Hải Phòng), cụ thể như sau:

16/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên viên chính Quản lý tài sản nợ có

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/ Chuyên viên chính Quản lý tài sản nợ có, cụ thể như sau :

16/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên IT Help desk

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên IT Help desk, cụ thể như sau :

16/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng, cụ thể như sau :

16/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Lái xe

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Lái xe, cụ thể như sau :

16/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Trưởng phòng giao dịch

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng giao dịch, cụ thể như sau :

16/02/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản Lý Khách Hàng Kinh Doanh Trực Tiếp Thẻ và Cho Vay Tín Chấp

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản Lý Khách Hàng Kinh Doanh Trực Tiếp Thẻ và Cho Vay Tín Chấp, chi tiết như sau:  

15/02/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân, chi tiết như sau:  

15/02/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng và chuyên viên cao cấp phát triển khách hàng, Khối khách hàng doanh nghiệp lớn

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng và chuyên viên cao cấp phát triển khách hàng, Khối khách hàng doanh nghiệp lớn, cụ thể như sau:

15/02/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Điều phối viên – Trung tâm phê duyệt tín dụng – Khối Tái thẩm định và Phê duyệt tín dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Điều phối viên – Trung tâm phê duyệt tín dụng – Khối Tái thẩm định và Phê duyệt tín dụngChuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên, cụ thể như sau:

15/02/2019

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán Tổng hợp và báo cáo

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Kế toán Tổng hợp và báo cáo, cụ thể như sau:

15/02/2019

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên quản trị rủi ro hệ thống

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên quản trị rủi ro hệ thống, cụ thể như sau:

15/02/2019

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định KHCN

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định KHCN, cụ thể như sau:

15/02/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng CVCC phát triển sản phẩm Thẻ, Lending, Payment

VPBank thông báo tuyển dụng CVCC phát triển sản phẩm Thẻ, Lending, Payment, cụ thể  như sau:

15/02/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Cộng tác viên hỗ trợ dự án (Khối KH doanh nghiệp SME)

VPBank thông báo tuyển dụng Cộng tác viên hỗ trợ dự án (Khối KH doanh nghiệp SME), cụ thể  như sau:

15/02/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên thanh toán quốc tế

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên thanh toán quốc tế, cụ thể như sau:    

15/02/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp phát triển kinh doanh kênh điện tử, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp phát triển kinh doanh kênh điện tử, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, cụ thể như sau:    

15/02/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Giám đốc Phát triển Năng lực

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phát triển Năng lực, cụ thể như sau:    

15/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBANK tuyển dụng Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Đào Tấn – Hà Nội)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Đào Tấn – Hà Nội), cụ thể như sau:   

15/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Nguyễn Chánh – Cầu Giấy)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Nguyễn Chánh – Cầu Giấy), cụ thể như sau:   

15/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (453 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên – Hà Nội)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (453 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên – Hà Nội), cụ thể như sau:   

15/02/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ, chi tiết như sau:

15/02/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Dự án Basel II

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Dự án Basel II, chi tiết như sau:

15/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh khách hàng cao cấp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên kinh doanh khách hàng cao cấp, cụ thể như sau:

15/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Trưởng nhóm kinh doanh khách hàng cao cấp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm kinh doanh khách hàng cao cấp, cụ thể như sau:

15/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc sản phẩm đầu tư

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc sản phẩm đầu tư, cụ thể như sau:

15/02/2019

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Nhân viên Pháp Lý Chứng Từ

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Pháp Lý Chứng Từ, cụ thể như sau:   

15/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp SMEs/doanh nghiệp lớn (46 Ngô Gia Tự, Long Biên – Hà Nội)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp SMEs/doanh nghiệp lớn (46 Ngô Gia Tự, Long Biên – Hà Nội), cụ thể như sau:   

14/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên Bảo mật – Khối Công nghệ Ngân hàng (Hội sở Hà Nội)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Bảo mật – Khối Công nghệ Ngân hàng (Hội sở Hà Nội), cụ thể như sau:   

14/02/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Cộng tác viên – Phòng Quản lý và hỗ trợ kinh doanh

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Cộng tác viên – Phòng Quản lý và hỗ trợ kinh doanh, cụ thể như sau:

14/02/2019

Facebook