“Hà Nội”

2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng ưu tiên – Khu vực Mỹ Đình/Cầu Giấy/Hà Đông

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng ưu tiên – Khu vực Mỹ Đình/Cầu Giấy/Hà Đông, cụ thể như sau:    

27/11/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Tín dụng – RB (Phân khúc Cộng đồng)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Tín dụng – RB (Phân khúc Cộng đồng), cụ thể như sau:

27/11/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Hỗ trợ Tác nghiệp – RB (Phân khúc Cộng đồng)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Hỗ trợ Tác nghiệp – RB (Phân khúc Cộng đồng) , cụ thể như sau:

27/11/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Tài trợ Thương Mại

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Tài trợ Thương Mại như sau:

27/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp – Khối Bán trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp – Khối Bán trực tiếp, cụ thể như sau:

27/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng, cụ thể như sau:   

27/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên Sửa chữa và Xây dựng Cơ bản

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên Sửa chữa và Xây dựng Cơ bản, chi tiết như sau:  

26/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Lớn – Hà Nội

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Lớn – Hà Nội, chi tiết như sau:  

26/11/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân – Khu vực Hà Nội

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân – Khu vực Hà Nội, cụ thể như sau:

26/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên chính Quản trị dữ liệu

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên chính Quản trị dữ liệu, cụ thể  như sau:

26/11/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Vận hành Tín dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Cao cấp Vận hành Tín dụng, cụ thể như sau:    

26/11/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm thẻ, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm thẻ, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, cụ thể như sau:    

26/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Hồ Gươm/Đinh Tiên Hoàng – Hà Nội)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Hồ Gươm/Đinh Tiên Hoàng – Hà Nội), cụ thể như sau : 

26/11/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Quản trị hiệu quả và Phát triển mạng lưới

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị hiệu quả và Phát triển mạng lưới như sau:

26/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Thanh toán quốc tế – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Nhân viên Thanh toán quốc tế – Khối Vận hành, cụ thể như sau:

26/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng, cụ thể  như sau:

23/11/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Trưởng nhóm phát triển sản phẩm Tài khoản thanh toán và Thẻ ghi nợ, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm phát triển sản phẩm Tài khoản thanh toán và Thẻ ghi nợ, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, cụ thể như sau:    

23/11/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phân tích và Kế hoạch, Khối Khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Phân tích và Kế hoạch, Khối Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:    

23/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Phát triển Ngân hàng số (Hội sở Hà Nội)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Phát triển Ngân hàng số (Hội sở Hà Nội), cụ thể như sau : 

23/11/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán tổng hợp

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế toán tổng hợp như sau:

23/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Trưởng nhóm Tư vấn khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Tư vấn khách hàng, cụ thể như sau:

23/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tư vấn khách hàng, cụ thể như sau:

23/11/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên phát triển ứng dụng kênh dịch vụ và thanh toán – P.Quản lý kênh dịch vụ và hệ thống thanh toán-TT CNTT

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên phát triển ứng dụng kênh dịch vụ và thanh toán – P.Quản lý kênh dịch vụ và hệ thống thanh toán-TT CNTT , cụ thể như sau:

22/11/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ công chúng & Quảng bá thương hiệu – Khối Văn phòng

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ công chúng & Quảng bá thương hiệu – Khối Văn phòng, cụ thể như sau:

22/11/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế – Khối Văn phòng

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế – Khối Văn phòng, cụ thể như sau:

22/11/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Trưởng phòng Kinh doanh và Phát triển sản phẩm thẻ

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh và Phát triển sản phẩm thẻ, cụ thể như sau :

22/11/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Thẻ và Tài khoản Lương

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Cao cấp Thẻ và Tài khoản Lương, cụ thể như sau:

22/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Kiểm toán viên – Trung tâm Kiểm toán Tổng hợp – Khối Kiểm toán nội bộ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên – Trung tâm Kiểm toán Tổng hợp – Khối Kiểm toán nội bộ, cụ thể như sau:

22/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng, cụ thể như sau:

22/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên cảnh báo nợ rủi ro, Phòng cảnh báo và quản lý nợ, Khối KHCN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cảnh báo nợ rủi ro, Phòng cảnh báo và quản lý nợ, Khối KHCN, cụ thể như sau:

22/11/2018

Facebook