“Hà Nội”

oceanbank

OceanBank tuyển dụng Chuyên viên Tài trợ thương mại – Khối Thanh toán quốc tế (Hội sở chính)

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Chuyên viên Tài trợ thương mại – Khối Thanh toán quốc tế (Hội sở chính), cụ thể như sau: 

09/08/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp như sau :

08/08/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Xử lý Nợ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Xử lý Nợ, chi tiết như sau:  

08/08/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Basel, Phòng Basel & Mô hình QTRR, Khối QTRR

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Basel, Phòng Basel & Mô hình QTRR, Khối QTRR, cụ thể như sau:

08/08/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Quản lý dự án “Hệ thống Quản trị Rủi ro hoạt động” kiêm Quản trị RRHĐ mảng CNTT

VPBank thông báo tuyển dụng Quản lý dự án “Hệ thống Quản trị Rủi ro hoạt động” kiêm Quản trị RRHĐ mảng CNTT, cụ thể như sau:

08/08/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp quản lý an ninh thông tin

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên cao cấp quản lý an ninh thông tin, cụ thể như sau:

08/08/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Kiểm thử

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Kiểm thử, cụ thể như sau :    

08/08/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Hỗ trợ Dự án

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Hỗ trợ Dự án, cụ thể như sau :    

08/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Phó Giám đốc Quản lý Vận hành kho quỹ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Phó Giám đốc Quản lý Vận hành kho quỹ, cụ thể như sau :

08/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Nguồn vốn (Khối Nguồn vốn và Đầu tư – Hà Nội)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Nguồn vốn (Khối Nguồn vốn và Đầu tư – Hà Nội), cụ thể như sau : 

08/08/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phát triển hệ thống Giá trị gia tăng

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phát triển hệ thống Giá trị gia tăng, cụ thể như sau:

08/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Kiểm Toán Nội Bộ

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Kiểm Toán Nội Bộ cụ thể như sau:   

08/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Phân Tích Tín Dụng Doanh Nghiệp

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phân Tích Tín Dụng Doanh Nghiệp cụ thể như sau:   

08/08/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên Định giá tài sản

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Định giá tài sản như sau :

07/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Ngân quỹ- Trung tâm Quản lý Ngân quỹ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Ngân quỹ- Trung tâm Quản lý Ngân quỹ, cụ thể như sau:

07/08/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Kiểm toán viên – Phòng Kiểm toán Khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Kiểm toán viên – Phòng Kiểm toán Khách hàng cá nhân, chi tiết như sau:  

07/08/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Trưởng bộ phận đấu thầu và quản lý hợp đồng

VPBank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận đấu thầu và quản lý hợp đồng, cụ thể như sau:

07/08/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc phòng giao dịch

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc phòng giao dịch, cụ thể như sau:

07/08/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Bán hàng trực tiếp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Bán hàng trực tiếp, cụ thể như sau :    

07/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau :

07/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ, cụ thể như sau :

07/08/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên chính Pháp chế KHCN

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên chính Pháp chế KHCN, cụ thể như sau:

07/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh cụ thể như sau:   

07/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Thẩm Định Tài Sản

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Thẩm Định Tài Sản cụ thể như sau:   

07/08/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên gia Dịch vụ Đảm bảo An ninh Công nghệ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên gia Dịch vụ Đảm bảo An ninh Công nghệ, chi tiết như sau:  

06/08/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển kinh doanh – SSP

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển kinh doanh – SSP, cụ thể như sau:

06/08/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng RPA Developer – Robotic Process Automation (Chấp nhận Fresher)_TA022

VPBank thông báo tuyển dụng RPA Developer – Robotic Process Automation (Chấp nhận Fresher)_TA022, cụ thể như sau:

06/08/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng RPA Business Analyst (Banking Process)_TA022

VPBank thông báo tuyển dụng RPA Business Analyst (Banking Process)_TA022, cụ thể như sau:

06/08/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên quản lý phần mềm và các chương trình ứng dụng nhân sự (Khối Quản trị nguồn nhân lực)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên quản lý phần mềm và các chương trình ứng dụng nhân sự (Khối Quản trị nguồn nhân lực), cụ thể như sau :    

06/08/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Giám đốc Phát triển năng lực – Khối Quản trị nguồn nhân lực

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Phát triển năng lực – Khối Quản trị nguồn nhân lực, cụ thể như sau :    

06/08/2018

Facebook