“Hải Phòng”

2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (có kinh nghiệm)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (có kinh nghiệm), cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Phó Trưởng phòng Giao dịch

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Phó Trưởng phòng Giao dịch, cụ thể như sau :

08/12/2018

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Bắc

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Bắc, cụ thể như sau:

04/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản – Hải Phòng

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản – Hải Phòng, chi tiết như sau:  

03/12/2018

Facebook
Ngân hàng Việt Á VietABank thông báo tuyển dụng năm 2016

VietABank tuyển dụng Giao dịch viên

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

30/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên/Nhân viên Xử lý Nợ – Hải Phòng

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên/Nhân viên Xử lý Nợ – Hải Phòng, chi tiết như sau:  

22/11/2018

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Chuyên viên Vận hành tín dụng tại Thái Bình, Cần Thơ, Hải Phòng, Đồng Nai, Sài Gòn

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Chuyên viên Vận hành tín dụng tại Thái Bình, Cần Thơ, Hải Phòng, Đồng Nai, Sài Gòn, cụ thể như sau: 

12/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giao dịch viên – Hải Phòng

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Hải Phòng, chi tiết như sau:  

05/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay, cụ thể như sau:   

03/11/2018

Facebook
2016-eximbank-xnk-tuyen-dung1

Eximbank tuyển dụng Nhân viên Tín dụng (Chi nhánh Hải Phòng)

Ngân hàng Eximbank thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Tín dụng (Chi nhánh Hải Phòng) như sau:

02/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/ Nhân viên kinh doanh (Hải Phòng)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/ Nhân viên kinh doanh (Hải Phòng), cụ thể như sau:

02/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp, cụ thể như sau:   

01/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn (Phố Nối)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn (Phố Nối), cụ thể như sau : 

30/10/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (chưa có kinh nghiệm)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (chưa có kinh nghiệm), cụ thể như sau:

12/10/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (chưa có kinh nghiệm) – VCB Hải Phòng, VCB Tân Bình Dương

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (chưa có kinh nghiệm) – VCB Hải Phòng, VCB Tân Bình Dương, cụ thể như sau:

11/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng doanh nghiệp SME (Có kinh nghiệm)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng doanh nghiệp SME (Có kinh nghiệm), cụ thể như sau :    

11/10/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ ATM/POS

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ ATM/POS, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên định giá AMC

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên định giá AMC, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay, cụ thể như sau:   

05/10/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Giao dịch viên

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

02/10/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Phó giám đốc chi nhánh

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Phó giám đốc chi nhánh, cụ thể như sau :

01/10/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Vận hành ATM&POS

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Vận hành ATM&POS, cụ thể như sau:

26/09/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp cụ thể như sau:   

25/09/2018

Facebook
1 / 3123