“Hải Phòng”

2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (chưa có kinh nghiệm)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (chưa có kinh nghiệm), cụ thể như sau:

12/10/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (chưa có kinh nghiệm) – VCB Hải Phòng, VCB Tân Bình Dương

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (chưa có kinh nghiệm) – VCB Hải Phòng, VCB Tân Bình Dương, cụ thể như sau:

11/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng doanh nghiệp SME (Có kinh nghiệm)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng doanh nghiệp SME (Có kinh nghiệm), cụ thể như sau :    

11/10/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ ATM/POS

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ ATM/POS, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên định giá AMC

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên định giá AMC, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay, cụ thể như sau:   

05/10/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Giao dịch viên

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

02/10/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Phó giám đốc chi nhánh

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Phó giám đốc chi nhánh, cụ thể như sau :

01/10/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Vận hành ATM&POS

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Vận hành ATM&POS, cụ thể như sau:

26/09/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp cụ thể như sau:   

25/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau :

24/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau :

24/09/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên kinh doanh (Hà Nội)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên kinh doanh (Hà Nội), cụ thể như sau:

05/09/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Phân Tích Tín Dụng Cá Nhân

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Phân Tích Tín Dụng Cá Nhân cụ thể như sau:   

31/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng cụ thể như sau:   

30/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Giao Dịch Viên

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giao Dịch Viên cụ thể như sau:   

29/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay cụ thể như sau:   

29/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp, cụ thể như sau :

25/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng, cụ thể như sau :

24/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên, cụ thể như sau :

24/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Định giá

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Định giá, cụ thể như sau :

23/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên Chính Thu hồi nợ tại hiện trường

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên Chính Thu hồi nợ tại hiện trường, cụ thể như sau :

23/08/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Giám Đốc Phòng giao dịch

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Giám Đốc Phòng giao dịch, cụ thể như sau:

22/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Giao dịch viên

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên cụ thể như sau:   

18/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay cụ thể như sau:   

18/08/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Giao dịch viên

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

14/08/2018

Facebook
oceanbank

OceanBank tuyển dụng Nhân viên Trung tâm Công nghệ thông tin – Chi nhánh Hải Phòng

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Nhân viên Trung tâm Công nghệ thông tin – Chi nhánh Hải Phòng, cụ thể như sau: 

14/08/2018

Facebook
1 / 212