“Hải Phòng”

2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Giao dịch viên

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau :

20/02/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng, cụ thể như sau:

20/02/2019

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay, cụ thể như sau:   

19/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Phó giám đốc chi nhánh

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Phó giám đốc chi nhánh, cụ thể như sau :

19/02/2019

Facebook
Ngân hàng Việt Á VietABank thông báo tuyển dụng năm 2016

VietABank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân (Chuyên trách Bảo hiểm)

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên QHKH Cá nhân (Chuyên trách Bảo hiểm),  cụ thể như sau:

19/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hải Phòng/Quảng Ninh)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hải Phòng/Quảng Ninh), cụ thể như sau:   

18/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân, cụ thể như sau :

18/02/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn với chi tiết như sau:

18/02/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường, chi tiết như sau:

16/02/2019

Facebook
Ngân hàng Á Châu – ACB thông báo tuyển dụng năm 2016

ACB tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ Khách hàng

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:   

16/02/2019

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý tín dụng (Khu vực Hải Phòng)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý tín dụng (Khu vực Hải Phòng), cụ thể như sau:

16/02/2019

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực Hà Nội, Hải Phòng)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực Hà Nội, Hải Phòng), cụ thể như sau:

16/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Trưởng phòng giao dịch

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng giao dịch, cụ thể như sau :

16/02/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên với chi tiết như sau:

15/02/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân với chi tiết như sau:

15/02/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cao cấp/Quản lý khách hàng/Trợ lý quản lý khách hàng

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cao cấp/Quản lý khách hàng/Trợ lý quản lý khách hàng, chi tiết như sau:  

15/02/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp với chi tiết như sau:

14/02/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh thẻ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kinh doanh thẻ với chi tiết như sau:

14/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hải Phòng/Quảng Ninh)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hải Phòng/Quảng Ninh), cụ thể như sau:   

12/02/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giao dịch viên

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, chi tiết như sau:

01/02/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, chi tiết như sau:  

31/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân , chi tiết như sau:

31/01/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Nhân viên quan hệ khách hàng tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Bắc Giang, Hải Phòng

VPBank thông báo tuyển dụng Nhân viên quan hệ khách hàng tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Bắc Giang, Hải Phòng, cụ thể  như sau:

30/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:    

30/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:    

28/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường, chi tiết như sau:

28/01/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Kiểm soát viên

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên, cụ thể như sau:

28/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên với chi tiết như sau:

28/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân Viên Thẩm Định

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng hân Viên Thẩm Định, cụ thể như sau:

26/01/2019

Facebook
1 / 512345