“Hưng Yên”

2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:    

21/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên thanh toán quốc tế

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên thanh toán quốc tế với chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp với chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng, cụ thể  như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

14/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng nhân sự khu vực Hải Phòng/Hưng Yên/Hải Dương/Quảng Ninh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang Tuyển dụng nhân sự khu vực Hải Phòng/Hưng Yên/Hải Dương/Quảng Ninh, cụ thể như sau:    

12/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

03/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:    

24/12/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

24/12/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí  Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp với chi tiết như sau:  

20/12/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân với chi tiết như sau:  

20/12/2018

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Bắc

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Bắc, cụ thể như sau:

04/12/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân (ABB Khoái Châu – Hưng Yên)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân (ABB Khoái Châu – Hưng Yên), cụ thể như sau : 

27/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân (ABB Khoái Châu – Hưng Yên)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân (ABB Khoái Châu – Hưng Yên), cụ thể như sau : 

22/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

21/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Phó Giám Đốc Phòng giao dịch

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Phó Giám Đốc Phòng giao dịch, cụ thể như sau:

24/10/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh, cụ thể như sau:

24/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Phố Nối – Hưng Yên, Lạng Sơn)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Phố Nối – Hưng Yên, Lạng Sơn), cụ thể như sau : 

22/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Văn Lâm)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Văn Lâm), cụ thể như sau : 

16/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng doanh nghiệp SME (Có kinh nghiệm)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng doanh nghiệp SME (Có kinh nghiệm), cụ thể như sau :    

11/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Phố Hiến – Hưng Yên)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Phố Hiến – Hưng Yên), cụ thể như sau : 

01/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Khoái châu – Hưng Yên)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Khoái châu – Hưng Yên), cụ thể như sau : 

26/09/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay cụ thể như sau:   

11/09/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

10/09/2018

Facebook
bacabank

BacA Bank tuyển dụng Giám Đốc Phòng Giao Dịch – Chi Nhánh Hưng Yên, Quảng Bình

BacA Bank tuyển dụng Giám Đốc Phòng Giao Dịch – Chi Nhánh Hưng Yên, Quảng Bình, cụ thể như sau:

07/09/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Văn Lâm – Hưng Yên)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Văn Lâm – Hưng Yên), cụ thể như sau : 

06/09/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Khoái châu – Hưng Yên)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Khoái châu – Hưng Yên), cụ thể như sau : 

29/08/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Phó Giám Đốc phòng giao dịch

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Phó Giám Đốc phòng giao dịch, cụ thể như sau:

29/08/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh, cụ thể như sau:

28/08/2018

Facebook
1 / 212