“Khánh Hòa”

2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng, cụ thể như sau:

14/11/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh, cụ thể như sau:

06/11/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM), cụ thể như sau :

06/11/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định giá – Khánh Hòa

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí HDBank tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định giá – Khánh Hòa, cụ thể như sau:

01/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng tại Ninh Hòa (Khánh Hòa)

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng tại Ninh Hòa (Khánh Hòa), cụ thể  như sau:

30/10/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng tại Ninh Hòa

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng tại Ninh Hòa, cụ thể  như sau:

24/10/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên Viên Thẩm Định Hiện Trường tại Nha Trang (Khánh Hòa)

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên Viên Thẩm Định Hiện Trường tại Nha Trang (Khánh Hòa), cụ thể như sau:

24/10/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh, cụ thể như sau:

22/10/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Kiểm tra viên – Tổ Kiểm tra nội bộ Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Kiểm tra viên – Tổ Kiểm tra nội bộ Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với chi tiết như sau:

19/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

19/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng, cụ thể như sau:

17/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh, cụ thể như sau:

17/10/2018

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Kiểm soát viên – Phòng Kế toán kho quỹ – Chi nhánh Nha Trang

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Kiểm soát viên – Phòng Kế toán kho quỹ – Chi nhánh Nha Trang, cụ thể như sau: 

09/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh, cụ thể như sau:

06/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng, cụ thể như sau:

05/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Giám sát Tín dụng – Khối Quản lý Tín dụng (Hội sở HCM, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Gia Lai)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Giám sát Tín dụng – Khối Quản lý Tín dụng (Hội sở HCM, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Gia Lai), cụ thể như sau : 

05/10/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Tại Nha Trang

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Tại Nha Trang, cụ thể như sau:

03/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

29/09/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng, cụ thể như sau:

27/09/2018

Facebook
2016-vietcapital-tuyen-dung1

VietcapitalBank tuyển dụng Trưởng Phòng Giao dịch

Ngân hàng VietcapitalBank thông báo tuyển dụng Trưởng Phòng Giao dịch, cụ thể như sau:

26/09/2018

Facebook
2016-bidv-tuyen-dung

BIDV tuyển dụng Chuyên viên Quản lý khách hàng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2018, cụ thể như sau

23/09/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Khu vực miền Trung

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Khu vực miền Trung cụ thể như sau:

31/08/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Khu vực miền Trung

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Khu vực miền Trung cụ thể như sau:

31/08/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Kiểm soát viên Giao dịch

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên Giao dịch, cụ thể như sau:

31/08/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh, cụ thể như sau:

29/08/2018

Facebook
1 / 212