“Lâm Đồng”

2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Phó giám đốc chi nhánh

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Phó giám đốc chi nhánh, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên bảo vệ

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên bảo vệ, cụ thể như sau:

01/12/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Giao dịch viên – Đà Lạt (Lâm Đồng)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Đà Lạt (Lâm Đồng), cụ thể như sau:

16/11/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp SME – Phòng Giao dịch Di Linh (Lâm Đồng)

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp SME – Phòng Giao dịch Di Linh (Lâm Đồng), cụ thể như sau:

12/11/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Phòng Giao dịch Di Linh (Lâm Đồng)

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Phòng Giao dịch Di Linh (Lâm Đồng), cụ thể như sau:

09/11/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Giao dịch viên – Phòng Giao dịch Di Linh (Lâm Đồng)

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Giao dịch viên – Phòng Giao dịch Di Linh (Lâm Đồng), cụ thể như sau:

08/11/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc chi nhánh

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc chi nhánh, cụ thể như sau:

08/11/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh, cụ thể như sau:

06/11/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Kiểm soát nội bộ

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Kiểm soát nội bộ, cụ thể như sau:

01/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Quản lý Tín dụng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Quản lý Tín dụng, cụ thể như sau:

01/11/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên hành chính

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên hành chính, cụ thể như sau :

29/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh, cụ thể như sau:

17/10/2018

Facebook
2016-bidv-tuyen-dung

BIDV tuyển dụng Chuyên viên Quản trị tín dụng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản trị tín dụng, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc chi nhánh

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc chi nhánh, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc chi nhánh

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc chi nhánh, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh, cụ thể như sau:

06/10/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên Viên quan hệ khách hàng tại Lâm Hà (Lâm Đồng)

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên Viên quan hệ khách hàng tại Lâm Hà (Lâm Đồng), cụ thể như sau:

03/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Kiểm soát viên – Đức Trọng (Lâm Đồng)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Kiểm soát viên – Đức Trọng (Lâm Đồng), cụ thể như sau:

02/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Kiểm soát nội bộ

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Kiểm soát nội bộ, cụ thể như sau:

01/10/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Kiểm ngân

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Kiểm ngân, cụ thể như sau:

23/09/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Trợ lý Quan hệ khách hàng doanh nghiệp – Khu vực Tây Nguyên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trợ lý Quan hệ khách hàng doanh nghiệp – Khu vực Tây Nguyên, cụ thể như sau:

31/08/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh, cụ thể như sau:

31/08/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng – Đà Lạt (Lâm Đồng)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng – Đà Lạt (Lâm Đồng), cụ thể như sau:

28/08/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng Kế toán – Ngân quỹ

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng Kế toán – Ngân quỹ, cụ thể như sau:

20/08/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc chi nhánh

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc chi nhánh, cụ thể như sau:

28/07/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng Kế toán – Ngân quỹ

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng Kế toán – Ngân quỹ, cụ thể như sau:

27/07/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng – Đức Trọng (Lâm Đồng), Quy Nhơn (Bình Định)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng – Đức Trọng (Lâm Đồng), Quy Nhơn (Bình Định), cụ thể như sau:

13/07/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tín dụng Khách hàng cá nhân kiêm Hỗ trợ tín dụng – Đức Trọng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tín dụng Khách hàng cá nhân kiêm Hỗ trợ tín dụng – Đức Trọng, cụ thể như sau:

11/07/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Đức Trọng (Lâm Đồng)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Đức Trọng (Lâm Đồng), cụ thể như sau:

11/07/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng tại Đà Lạt

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng tại Đà Lạt, cụ thể như sau:

09/07/2018

Facebook
1 / 212