“Lạng Sơn”

2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn với chi tiết như sau:

18/02/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên với chi tiết như sau:

15/02/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân với chi tiết như sau:

15/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Thái Nguyên/Lạng Sơn)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Thái Nguyên/Lạng Sơn), cụ thể như sau:   

15/02/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp với chi tiết như sau:

14/02/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân( Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc )

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân( Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc ), cụ thể như sau:    

11/02/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBANK tuyển dụng Trưởng bộ phận Pháp chế tuân thủ (Lạng Sơn)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng bộ phận Pháp chế tuân thủ (Lạng Sơn), cụ thể như sau:   

28/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên với chi tiết như sau:

28/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn với chi tiết như sau:

26/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:    

21/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp với chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc), cụ thể như sau:

08/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc), cụ thể như sau:

29/12/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí  Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp với chi tiết như sau:  

20/12/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân với chi tiết như sau:  

20/12/2018

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Bắc

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Bắc, cụ thể như sau:

04/12/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Pháp chế tuân thủ (Lạng Sơn)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Trưởng bộ phận Pháp chế tuân thủ (Lạng Sơn)), cụ thể như sau : 

03/11/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Trưởng phòng/Phó Phòng Khách hàng cá nhân – Chi nhánh Lạng Sơn

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Trưởng phòng/Phó Phòng Khách hàng cá nhân – Chi nhánh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

26/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Phố Nối – Hưng Yên, Lạng Sơn)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Phố Nối – Hưng Yên, Lạng Sơn), cụ thể như sau : 

22/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Pháp chế tuân thủ (Lạng Sơn)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Trưởng bộ phận Pháp chế tuân thủ (Lạng Sơn), cụ thể như sau : 

18/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Pháp chế tuân thủ (Lạng Sơn)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Trưởng bộ phận Pháp chế tuân thủ (Lạng Sơn), cụ thể như sau : 

03/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (SRM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (SRM) cụ thể như sau :

02/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau :

10/09/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Kiểm toán viên tại các Phòng Kiểm toán Nội bộ Chi nhánh

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên tại các Phòng Kiểm toán Nội bộ Chi nhánh, cụ thể như sau:

14/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau :

08/08/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)

VPBank thông báo tuyển dụng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cụ thể như sau:

27/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Tín dụng (Chi nhánh Lạng Sơn)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Tín dụng (Chi nhánh Lạng Sơn), cụ thể như sau : 

20/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân (Chi nhánh Lạng Sơn)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân (Chi nhánh Lạng Sơn), cụ thể như sau : 

19/07/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Kiểm soát viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Kiểm soát viên, cụ thể như sau :

05/07/2018

Facebook
1 / 212