“Lào Cai”

2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc khách hành doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc khách hành doanh nghiệp, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc dịch vụ khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên khách hành doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hành doanh nghiệp, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc chi nhánh đa năng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc chi nhánh đa năng, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

01/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

21/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Kiểm soát viên Giao dịch

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên Giao dịch, cụ thể như sau:

21/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh đa năng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Chi nhánh đa năng, cụ thể như sau:

22/10/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

19/10/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Nhân viên Hành chính

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Hành chính, cụ thể như sau :

09/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Lào Cai

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Lào Cai, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Chi nhánh Lào Cai

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Chi nhánh Lào Cai, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên IT Help desk

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau :

08/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Chi nhánh Lào Cai

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Chi nhánh Lào Cai, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau :

04/10/2018

Facebook
bacabank

BacA Bank tuyển dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh – Chi Nhánh Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng

BacA Bank tuyển dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh – Chi Nhánh Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng cụ thể như sau:

03/10/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Tác nghiệp tín dụng

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Trưởng bộ phận Tác nghiệp tín dụng, cụ thể như sau :

02/10/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Phó giám đốc chi nhánh

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Phó giám đốc chi nhánh, cụ thể như sau :

01/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Nhân viên Hành chính

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Nhân viên Hành chính, cụ thể như sau :

01/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh (SS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh (SS), cụ thể như sau :

27/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng  Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM), cụ thể như sau :

27/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng  Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS), cụ thể như sau :

26/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng  Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM), cụ thể như sau :

26/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân (BM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân (BM), cụ thể như sau :

26/09/2018

Facebook
bacabank

BacA Bank tuyển dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh – Chi Nhánh Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng

BacA Bank tuyển dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh – Chi Nhánh Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng, cụ thể như sau:

23/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM), cụ thể như sau :

22/09/2018

Facebook
1 / 212