“Lào Cai”

bacabank

BacA Bank tuyển dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh – Chi Nhánh Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng

BacA Bank tuyển dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh – Chi Nhánh Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng, cụ thể như sau:

23/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM), cụ thể như sau :

22/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân (BM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân (BM), cụ thể như sau :

22/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS), cụ thể như sau :

22/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM), cụ thể như sau :

10/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau :

10/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Kiểm soát viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Kiểm soát viên, cụ thể như sau :

08/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ, cụ thể như sau :

08/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giao dịch viên – Lào Cai

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giao dịch viên – Lào Cai, cụ thể như sau :

07/09/2018

Facebook
bacabank

BacA Bank tuyển dụng Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng – Chi nhánh Lào Cai

BacA Bank tuyển dụng Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng – Chi nhánh Lào Cai, cụ thể như sau:

04/09/2018

Facebook
bacabank

BacA Bank tuyển dụng Trưởng Phòng Thẩm Định – Chi nhánh Lào Cai

BacA Bank tuyển dụng Trưởng Phòng Thẩm Định – Chi nhánh Lào Cai, cụ thể như sau:

04/09/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Kế toán tổng hợp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế toán tổng hợp, cụ thể như sau:

30/08/2018

Facebook
bacabank

BacA Bank tuyển dụng Giám Đốc Chi Nhánh – Chi nhánh Lào Cai

BacA Bank tuyển dụng Giám Đốc Chi Nhánh – Chi nhánh Lào Cai, cụ thể như sau:

30/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

22/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Ngân quỹ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Ngân quỹ, cụ thể như sau:

21/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

17/08/2018

Facebook
bacabank

BacA Bank tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh mới Lào Cai

BacA Bank tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh mới Lào Cai, cụ thể như sau:

06/07/2018

Facebook
bacabank

BacA Bank tuyển dụng Kiểm soát viên – Chi nhánh mới Lào Cai

BacA Bank tuyển dụng Kiểm soát viên – Chi nhánh mới Lào Cai, cụ thể như sau:

05/07/2018

Facebook
bacabank

BacA Bank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán – Chi nhánh mới Lào Cai

BacA Bank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán – Chi nhánh mới Lào Cai, cụ thể như sau:

05/07/2018

Facebook
bacabank

BacA Bank tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh – Chi nhánh mới Lào Cai

BacA Bank tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh – Chi nhánh mới Lào Cai, cụ thể như sau:

04/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

28/06/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Sau 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, SHB luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho quý khách hàng các dịch vụ ngân hàng với chất lượng tốt nhất và phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhất. Với quyết tâm trở thành một Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng […]

28/06/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Kế toán tổng hợp – Chi nhánh SHB Lào Cai

Sau 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, SHB luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho quý khách hàng các dịch vụ ngân hàng với chất lượng tốt nhất và phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhất. Với quyết tâm trở thành một Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng […]

27/06/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh SHB Lào Cai

Sau 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, SHB luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho quý khách hàng các dịch vụ ngân hàng với chất lượng tốt nhất và phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhất. Với quyết tâm trở thành một Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng […]

26/06/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Trợ lý Quan hệ khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trợ lý Quan hệ khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

26/06/2018

Facebook