“Lào Cai”

2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Nhân viên Hành chính

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Hành chính, cụ thể như sau :

20/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Giao dịch viên

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau :

20/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Phó giám đốc chi nhánh

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Phó giám đốc chi nhánh, cụ thể như sau :

19/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Trưởng/ Phó phòng khách hàng doanh nghiệp

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Trưởng/ Phó phòng khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau :

19/02/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng chi nhánh Lào Cai

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí chi nhánh Lào Cai với chi tiết như sau:

19/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân, cụ thể như sau :

18/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Trưởng/Phó phòng khách hàng cá nhân

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Trưởng/Phó phòng khách hàng cá nhân, cụ thể như sau :

18/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên IT Help desk

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên IT Help desk, cụ thể như sau :

16/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng, cụ thể như sau :

16/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Lái xe

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Lái xe, cụ thể như sau :

16/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau :

14/02/2019

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Giám đốc chi nhánh

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Giám đốc chi nhánh, cụ thể như sau :

14/02/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân( Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc )

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân( Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc ), cụ thể như sau:    

11/02/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chi nhánh Lào Cai

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chi nhánh Lào Cai với chi tiết như sau:

30/01/2019

Facebook
bacabank

BacA Bank tuyển dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh

BacA Bank tuyển dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh , cụ thể như sau:

23/01/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

14/01/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Kiểm soát viên hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

14/01/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên bảo hiểm tại Vùng 2, Vùng 3 và Vùng 8

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên gia/Chuyên viên bảo hiểm tại Vùng 2, Vùng 3 và Vùng 8, cụ thể như sau:    

30/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc khách hành doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc khách hành doanh nghiệp, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc dịch vụ khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên khách hành doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hành doanh nghiệp, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc chi nhánh đa năng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc chi nhánh đa năng, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

01/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

21/11/2018

Facebook
1 / 3123