“Long An”

2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng, cụ thể như sau:

14/11/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Nhân viên Định giá trực tiếp

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Định giá trực tiếp, cụ thể như sau:

13/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Triển khai cơ sở hạ tầng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Triển khai cơ sở hạ tầng, cụ thể như sau:

08/11/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

06/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Giao dịch viên

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

05/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Thủ quỹ

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Thủ quỹ, cụ thể như sau:

01/11/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Khách hàng doanh nghiệp – Khu vực miền Đông

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Nhân viên Khách hàng doanh nghiệp – Khu vực miền Đông, cụ thể như sau:

26/10/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn, cụ thể như sau:

22/10/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Giám đốc chi nhánh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Giám đốc chi nhánh, cụ thể như sau:

19/10/2018

Facebook
2016-vietcapital-tuyen-dung1

VietcapitalBank tuyển dụng Giao dịch viên

Ngân hàng VietcapitalBank thông báo tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

19/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng, cụ thể như sau:

17/10/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Nhân viên hành chánh Chi nhánh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Nhân viên hành chánh Chi nhánh, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh, cụ thể như sau:

12/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (RM) – [Khu vực HCM, Cần Thơ, Long An, Dak Lak, Quy Nhơn]

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (RM) – [Khu vực HCM, Cần Thơ, Long An, Dak Lak, Quy Nhơn], cụ thể như sau :    

12/10/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ và Hành chánh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ và Hành chánh, cụ thể như sau:

11/10/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh, cụ thể như sau:

10/10/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Phó giám đốc phòng giao dịch phụ trách kinh doanh

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Phó giám đốc phòng giao dịch phụ trách kinh doanh, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Giao dịch viên – Long An, Bến Tre

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Long An, Bến Tre, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Long An

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Long An, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Triển khai cơ sở hạ tầng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Triển khai cơ sở hạ tầng, cụ thể như sau:

06/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng, cụ thể như sau:

05/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng, cụ thể như sau:

27/09/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Phó phòng kinh doanh chi nhánh

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Phó phòng kinh doanh chi nhánh, cụ thể như sau:

23/09/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực ĐNB và ĐBSCL)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực ĐNB và ĐBSCL), cụ thể như sau:

22/09/2018

Facebook
1 / 3123