“Nghệ An”

2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Giao dịch viên (Nghệ An)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên (Nghệ An), cụ thể như sau : 

19/10/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên kinh doanh (Hà Nội)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên kinh doanh (Hà Nội), cụ thể như sau:

05/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS), cụ thể như sau :

05/09/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

31/08/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Giám đốc Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

30/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Giao Dịch Viên

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giao Dịch Viên cụ thể như sau:   

28/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

24/08/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ tín dụng Vùng NHBL

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ tín dụng Vùng NHBL, chi tiết như sau:  

24/08/2018

Facebook
bacabank

BacA Bank tuyển dụng Chuyên viên Marketing – Khối Marketing Và Truyền Thông

BacA Bank tuyển dụng Chuyên viên Marketing – Khối Marketing Và Truyền Thông, cụ thể như sau:

23/08/2018

Facebook
bacabank

BacA Bank tuyển dụng Chuyên viên Pháp Chế Tuân thủ – Ban Pháp Chế

BacA Bank tuyển dụng Chuyên viên Pháp Chế Tuân thủ – Ban Pháp Chế, cụ thể như sau:

21/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Giao dịch viên

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên cụ thể như sau:   

17/08/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giao Dịch Viên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, chi tiết như sau:  

16/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

09/08/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ tín dụng Vùng NHBL

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ tín dụng Vùng NHBL, chi tiết như sau:  

03/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên/Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp cụ thể như sau:   

02/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên/Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân cụ thể như sau:   

01/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Giao Dịch Viên

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giao Dịch Viên cụ thể như sau:   

01/08/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Kiểm soát viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Kiểm soát viên, cụ thể như sau :

30/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân/ Doanh nghiệp lớn (Nghệ An)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân/ Doanh nghiệp lớn (Nghệ An), cụ thể như sau : 

25/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Giao dịch viên (Nghệ An)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên (Nghệ An), cụ thể như sau : 

18/07/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, chi tiết như sau:  

17/07/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng (Chuyên viên tín dụng KHCN)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng (Chuyên viên tín dụng KHCN), chi tiết như sau:  

16/07/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Công nghệ thông tin

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

13/07/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giao dịch viên – Nghệ An

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Nghệ An, cụ thể như sau:

12/07/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Trợ lý Quan hệ khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trợ lý Quan hệ khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

26/06/2018

Facebook
2016-vietcapital-tuyen-dung1

VietcapitalBank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân/Doanh nghiệp Chi nhánh Nghệ An

Ngân hàng VietcapitalBank thông báo tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân/Doanh nghiệp Chi nhánh Nghệ An, cụ thể như sau:

15/06/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp – Khu vực Miền Trung

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp – Khu vực Miền Trung, cụ thể như sau:

15/06/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Sacombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) đầu tiên được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) từ việc hợp nhất Ngân hàng Phát triển Kinh tế Gò Vấp cùng với 03 hợp tác xã tín dụng là Tân Bình, Thành Công và Lữ Gia.

08/05/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp

Sacombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) đầu tiên được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) từ việc hợp nhất Ngân hàng Phát triển Kinh tế Gò Vấp cùng với 03 hợp tác xã tín dụng là Tân Bình, Thành Công và Lữ Gia.

08/05/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung

Ngân hàng Á Châu – ACB thông báo tuyển dụng [06/01/2016]

ACB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp và gần 9.000 nhân viên làm việc,với nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng. Bên cạnh đó, chiến lược duy trì phát triển các chi nhánh hiện tại và […]

06/01/2016

Facebook