“Quảng Ngãi”

2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên với chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) , cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Quảng Ngãi

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Quảng Ngãi, chi tiết như sau:  

19/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân Viên Thẩm Định

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân Viên Thẩm Định, cụ thể như sau:

14/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giám đốc Khách hàng ưu tiên

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Khách hàng ưu tiên, chi tiết như sau:

08/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh, cụ thể như sau:

05/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng cá nhân với chi tiết như sau:

05/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng CV/CVC/CVCC Khách hàng doanh nghiệp

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí CV/CVC/CVCC Khách hàng doanh nghiệp, như sau:

04/01/2019

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ngãi)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ngãi), cụ thể như sau:

03/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng CV/CVC/CVCC Khách hàng doanh nghiệp – SeABank Quảng Ngãi

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí CV/CVC/CVCC Khách hàng doanh nghiệp – SeABank Quảng Ngãi, như sau:

03/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

29/12/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS), cụ thể như sau:

26/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên quản lý Khách hàng Cá nhân – CN Quảng Ngãi

SeABank thôChuyên viên quản lý Khách hàng Cá nhân – CN Quảng Ngãi, như sau:

24/12/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

20/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng CV/CVC/CVCC Khách hàng doanh nghiệp – SeABank Quảng Ngãi

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí CV/CVC/CVCC Khách hàng doanh nghiệp – SeABank Quảng Ngãi, như sau:

19/12/2018

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Giao dịch viên – CN Cà Mau & CN Quảng Ngãi & CN Hồ Chí Minh & Vũng Tàu

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Giao dịch viên – CN Cà Mau & CN Quảng Ngãi & CN Hồ Chí Minh & Vũng Tàu, cụ thể như sau: 

19/12/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) – RB – Maritime Bank – Khu vực Nam Trung Bộ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) – RB – Maritime Bank – Khu vực Nam Trung Bộ, cụ thể như sau:

19/12/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng – RB – Maritime Bank – Khu vực miền Trung

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng – RB – Maritime Bank – Khu vực miền Trung, cụ thể như sau:

19/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giám đốc Khách hàng ưu tiên – Quảng Ngãi

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Khách hàng ưu tiên – Quảng Ngãi, như sau:

19/12/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giao dịch viên – KVH – MSB – Khu vực miền Trung

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giao dịch viên – KVH – MSB – Khu vực miền Trung, cụ thể như sau:

17/12/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ngãi)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ngãi), cụ thể như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng: – Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm […]

15/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng CV/CVC/CVCC Khách hàng doanh nghiệp – SeABank Quảng Ngãi

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí CV/CVC/CVCC Khách hàng doanh nghiệp – SeABank Quảng Ngãi, như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Trung

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Trung, cụ thể như sau:

04/12/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

16/11/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân – Chi nhánh Quảng Ngãi

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân – Chi nhánh Quảng Ngãi như sau:

16/11/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp – Quảng Ngãi

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp – Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

12/11/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Trưởng Phòng giao dịch – Quảng Ngãi

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng giao dịch – Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

08/11/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp – Quảng Ngãi

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp – Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

06/11/2018

Facebook
1 / 212