“Quảng Ninh”

2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp với chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên – Chi nhánh Quảng Ninh

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên – Chi nhánh Quảng Ninh, chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động – Chi nhánh Quảng Ninh

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động – Chi nhánh Quảng Ninh, chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên PTKH SME, Phòng Khách hàng doanh nghiệp khu vực miền Bắc

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên PTKH SME, Phòng Khách hàng doanh nghiệp khu vực miền Bắc, cụ thể như sau:

15/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng nhân sự khu vực Hải Phòng/Hưng Yên/Hải Dương/Quảng Ninh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang Tuyển dụng nhân sự khu vực Hải Phòng/Hưng Yên/Hải Dương/Quảng Ninh, cụ thể như sau:    

12/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Chuyên viên xử lý nợ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên xử lý nợ, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên chính Quản lý và Thu hồi nợ tại hiện trường

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên chính Quản lý và Thu hồi nợ tại hiện trường, cụ thể như sau:

05/01/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, cụ thể  như sau:

29/12/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:    

24/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

24/12/2018

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng tuyển Giao dịch viên, cụ thể như sau: 

24/12/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

20/12/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

20/12/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí  Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp với chi tiết như sau:  

20/12/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân với chi tiết như sau:  

20/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn, cụ thể như sau:

19/12/2018

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng bán lẻ – PGD Mạo Khê

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng bán lẻ – PGD Mạo Khê, cụ thể như sau: 

17/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh, cụ thể như sau:

17/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Nhân viên hành chánh Chi nhánh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Nhân viên hành chánh Chi nhánh, cụ thể như sau:

15/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh, cụ thể như sau:

15/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn, cụ thể như sau:

15/12/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

14/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên khách hành doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hành doanh nghiệp, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Kinh doanh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng Bộ phận Kinh doanh, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
1 / 41234