“Quảng Ninh”

2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Móng Cái

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Móng Cái, cụ thể như sau:

05/09/2018

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Bán lẻ – PGD Mạo Khê – Quảng Ninh

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Bán lẻ – PGD Mạo Khê – Quảng Ninh, cụ thể như sau: 

05/09/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Chi nhánh Móng Cái

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Chi nhánh Móng Cái cụ thể như sau:

04/09/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Chi nhánh Móng Cái

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Chi nhánh Móng Cái cụ thể như sau:

04/09/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau :

31/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng cụ thể như sau:   

30/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Giao Dịch Viên

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giao Dịch Viên cụ thể như sau:   

29/08/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Phó Giám Đốc Chi nhánh

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Phó Giám Đốc Chi nhánh, cụ thể như sau:

28/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng – PGD Uông Bí – Quảng Ninh

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng – PGD Uông Bí – Quảng Ninh cụ thể như sau:   

25/08/2018

Facebook
2016-vietcapital-tuyen-dung1

VietcapitalBank tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh

Ngân hàng VietcapitalBank thông báo tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh, cụ thể như sau:

23/08/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Giám Đốc Phòng giao dịch

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Giám Đốc Phòng giao dịch, cụ thể như sau:

22/08/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Phó Giám Đốc Chi nhánh

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Phó Giám Đốc Chi nhánh, cụ thể như sau:

21/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Giao dịch viên

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên cụ thể như sau:   

18/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp (Uông Bí – Quảng Ninh)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp (Uông Bí – Quảng Ninh), cụ thể như sau : 

07/08/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ tín dụng Vùng NHBL

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ tín dụng Vùng NHBL, chi tiết như sau:  

06/08/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh

Ngân hàng Việt Á được thành lập vào ngày 04/07/2003 trên cơ sở hợp nhất hai tổ chức tín dụng đã hoạt động lâu năm trên thị trường tiền tệ,tài chính Việt Nam : Công ty tài chánh cổ phần Sài Gòn và Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Đà Nẵng.

01/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên/Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân cụ thể như sau:   

31/07/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng cụ thể như sau:   

30/07/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Giao Dịch Viên

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giao Dịch Viên cụ thể như sau:   

30/07/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng như sau :

20/07/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM), cụ thể như sau :

20/07/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giám đốc Khách hàng Cá nhân – Khu vực Đồng Nai

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Khách hàng Cá nhân – Khu vực Đồng Nai, cụ thể như sau:

20/07/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh

Hiện ngân hàng Việt Á đang tuyển dụng vị trí Phó Giám đốc Chi nhánh như sau:

19/07/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng – PGD Uông Bí

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng – PGD Uông Bí cụ thể như sau:   

19/07/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên thu hồi nợ pháp lý Quảng Ninh ( Uông Bí, Hạ Long)

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên thu hồi nợ pháp lý Quảng Ninh ( Uông Bí, Hạ Long), cụ thể như sau:

16/07/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh

Hiện ngân hàng Việt Á đang tuyển dụng vị trí Phó Giám đốc Chi nhánh như sau:

10/07/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

06/07/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản, chi tiết như sau:  

05/07/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng cụ thể như sau:   

03/07/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân khu vực miền Bắc

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân khu vực miền Bắc, cụ thể như sau:

26/06/2018

Facebook
1 / 212