“Sơn La”

2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

17/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc), cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Giám sát Tín dụng – Ban Pháp chế & Tuân thủ (làm việc tại Sơn La, Hà Nội)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Giám sát Tín dụng – Ban Pháp chế & Tuân thủ (làm việc tại Sơn La, Hà Nội), cụ thể như sau : 

09/11/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Sơn La

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Sơn La, cụ thể như sau:

19/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Thẩm Định Tài Sản – Khối Quản lý tín dụng (Sơn La)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Thẩm Định Tài Sản – Khối Quản lý tín dụng (Sơn La), cụ thể như sau : 

02/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Thẩm Định Tài Sản – Khối Quản lý tín dụng (Sơn La)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Thẩm Định Tài Sản – Khối Quản lý tín dụng (Sơn La), cụ thể như sau : 

22/09/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Giao dịch viên (Sông Mã – Sơn La)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên (Sông Mã – Sơn La), cụ thể như sau : 

31/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

27/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Kiểm toán viên tại các Phòng Kiểm toán Nội bộ Chi nhánh

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên tại các Phòng Kiểm toán Nội bộ Chi nhánh, cụ thể như sau:

14/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Giám sát Tín dụng – Phòng Giám sát Tín dụng – Khối QLTD (làm việc tại Sơn La)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Giám sát Tín dụng – Phòng Giám sát Tín dụng – Khối QLTD (làm việc tại Sơn La), cụ thể như sau : 

30/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Kiểm toán viên tại các Phòng Kiểm toán Nội bộ Chi nhánh

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên tại các Phòng Kiểm toán Nội bộ Chi nhánh, cụ thể như sau:

29/06/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Kiểm toán viên tại các Phòng Kiểm toán Nội bộ Chi nhánh

Sau 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, SHB luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho quý khách hàng các dịch vụ ngân hàng với chất lượng tốt nhất và phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhất. Với quyết tâm trở thành một Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng […]

20/06/2018

Facebook