“Thái Bình”

2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng chi nhánh Thái Bình

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí chi nhánh Thái Bình với chi tiết như sau:

19/02/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân( Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc )

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân( Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc ), cụ thể như sau:    

11/02/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chi nhánh Thái Bình

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chi nhánh Thái Bình với chi tiết như sau:

31/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:    

30/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:    

30/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp (khu vực Thái Bình/Bắc Ninh)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp (khu vực Thái Bình/Bắc Ninh), cụ thể như sau:   

29/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân Viên Thẩm Định

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng hân Viên Thẩm Định, cụ thể như sau:

26/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh , cụ thể như sau:

25/01/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng/ Trợ lý Quản lý khách hàng

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng/ Trợ lý Quản lý khách hàng, chi tiết như sau:  

19/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng ưu tiên( Làm việc tại Hà Nam,Nam Định,Thái Bình,Ninh Bình,Thanh Hóa,Nghệ An,Hà Tĩnh )

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên khách hàng ưu tiên( Làm việc tại Hà Nam,Nam Định,Thái Bình,Ninh Bình,Thanh Hóa,Nghệ An,Hà Tĩnh ), cụ thể như sau:    

19/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hậu kiểm

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hậu kiểm, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên PTKH SME, Phòng Khách hàng doanh nghiệp khu vực miền Bắc

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên PTKH SME, Phòng Khách hàng doanh nghiệp khu vực miền Bắc, cụ thể như sau:

15/01/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giao dịch viên – Thái Bình

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Thái Bình, chi tiết như sau:  

11/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc), cụ thể như sau:

08/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên bảo hiểm tại Vùng 2, Vùng 3 và Vùng 8

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên gia/Chuyên viên bảo hiểm tại Vùng 2, Vùng 3 và Vùng 8, cụ thể như sau:    

30/12/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc), cụ thể như sau:

29/12/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, cụ thể  như sau:

29/12/2018

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Chuyên viên Vận hành tín dụng

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Chuyên viên Vận hành tín dụng, cụ thể như sau: 

24/12/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

20/12/2018

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Bắc

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Bắc, cụ thể như sau:

04/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giao dịch viên – Thái Bình

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Thái Bình, chi tiết như sau:  

22/11/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng (Phân khúc Tài chính Cộng đồng)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng (Phân khúc Tài chính Cộng đồng), cụ thể như sau :

12/11/2018

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Chuyên viên Vận hành tín dụng tại Thái Bình, Cần Thơ, Hải Phòng, Đồng Nai, Sài Gòn

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Chuyên viên Vận hành tín dụng tại Thái Bình, Cần Thơ, Hải Phòng, Đồng Nai, Sài Gòn, cụ thể như sau: 

12/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Thái Bình)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Thái Bình), cụ thể như sau : 

03/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Giám Đốc Phòng giao dịch

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Giám Đốc Phòng giao dịch, cụ thể như sau:

25/10/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh, cụ thể như sau:

24/10/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Giao dịch viên

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

02/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Thái Bình)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Thái Bình), cụ thể như sau : 

08/09/2018

Facebook
1 / 212