“Thái Nguyên”

2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:    

21/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giao dịch viên – Thái Nguyên

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Thái Nguyên, chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân – Chi nhánh Thái Nguyên

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân – Chi nhánh Thái Nguyên, chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp – Thái Nguyên

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp – Thái Nguyên, chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên – Chi nhánh Thái Nguyên

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên – Chi nhánh Thái Nguyên, chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động – Chi nhánh Thái Nguyên

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động – Chi nhánh Thái Nguyên, chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp với chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng, cụ thể  như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc), cụ thể như sau:

08/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc), cụ thể như sau:

29/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm – Đầu Tư

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm – Đầu Tư, chi tiết như sau:  

29/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Trưởng nhóm Giao dịch viên – Thái Nguyên

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Giao dịch viên – Thái Nguyên, như sau:

29/12/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

24/12/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí  Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp với chi tiết như sau:  

20/12/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân với chi tiết như sau:  

20/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Trưởng nhóm Giao dịch viên – Thái Nguyên

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Giao dịch viên – Thái Nguyên, như sau:

19/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên khách hành doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hành doanh nghiệp, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giám đốc PGD Đại Từ

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc PGD Đại Từ, như sau:

11/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên bán 1 sản phẩm cho vay mua ô tô

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên bán 1 sản phẩm cho vay mua ô tô, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Bắc

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Bắc, cụ thể như sau:

04/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

01/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân – CN Đại Từ

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân – CN Đại Từ như sau:

12/11/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giám đốc PGD Đại Từ

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc PGD Đại Từ như sau:

09/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Phổ Yên – Thái Nguyên

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Phổ Yên – Thái Nguyên, cụ thể như sau : 

16/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân – Khối Ngân hàng bán lẻ

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân – Khối Ngân hàng bán lẻ, cụ thể như sau :

03/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh (SS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh (SS), cụ thể như sau :

03/10/2018

Facebook
1 / 212