“Thanh Hóa”

2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Nhân viên Hành chính

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Hành chính, cụ thể như sau :

09/10/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên IT Help desk

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau :

08/10/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau :

04/10/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Tác nghiệp tín dụng

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Trưởng bộ phận Tác nghiệp tín dụng, cụ thể như sau :

02/10/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Phó giám đốc chi nhánh

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Phó giám đốc chi nhánh, cụ thể như sau :

01/10/2018

Facebook
bacabank

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – Chi Nhánh Đà Nẵng, Thanh Hóa

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – Chi Nhánh Đà Nẵng, Thanh Hóa, cụ thể như sau:

08/09/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Công nghệ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Công nghệ, cụ thể như sau :

28/08/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Trưởng bộ phận KHCN – PVB Thanh Hóa

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Trưởng bộ phận KHCN – PVB Thanh Hóa, cụ thể như sau:

22/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giao Dịch Viên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, chi tiết như sau:  

16/08/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Trưởng nhóm Giao dịch viên – Chi nhánh SeABank Thanh Hóa

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Giao dịch viên – Chi nhánh SeABank Thanh Hóa, cụ thể như sau:

14/08/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ tín dụng Vùng NHBL

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ tín dụng Vùng NHBL, chi tiết như sau:  

03/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên/Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp cụ thể như sau:   

02/08/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên/Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân cụ thể như sau:   

01/08/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Hành chính

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Nhân viên/Chuyên viên Hành chính như sau :

30/07/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên IT Help desk

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên IT Help desk như sau :

27/07/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng như sau :

20/07/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Kiểm ngân

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Kiểm ngân như sau :

17/07/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, chi tiết như sau:  

17/07/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Thủ quỹ

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Thủ quỹ như sau :

16/07/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng (Chuyên viên tín dụng KHCN)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng (Chuyên viên tín dụng KHCN), chi tiết như sau:  

16/07/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng như sau : Ngày hết hạn nộp hồ sơ: 05/08/2018

13/07/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Hỗ trợ (hành chính)

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Trưởng bộ phận Hỗ trợ (hành chính) như sau : Ngày hết hạn nộp hồ sơ: 05/08/2018

13/07/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giao dịch viên – Thanh Hóa

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Thanh Hóa, cụ thể như sau:

12/07/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao dịch Tây Thành (Thanh Hóa)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao dịch Tây Thành (Thanh Hóa), cụ thể như sau :

11/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

28/06/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Sau 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, SHB luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho quý khách hàng các dịch vụ ngân hàng với chất lượng tốt nhất và phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhất. Với quyết tâm trở thành một Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng […]

28/06/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân khu vực miền Bắc

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân khu vực miền Bắc, cụ thể như sau:

26/06/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Trợ lý Quan hệ khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trợ lý Quan hệ khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

26/06/2018

Facebook
1 / 212