“*Toàn hệ thống”

2016-vietcapital-tuyen-dung1

VietcapitalBank tuyển dụng Trưởng Bộ Phận Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)

Ngân hàng VietcapitalBank thông báo tuyển dụng Trưởng Bộ Phận Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc), cụ thể như sau:

16/02/2019

Facebook
2016-vietcapital-tuyen-dung1

VietcapitalBank tuyển dụng Giao dịch viên (Toàn hệ thống)

Ngân hàng VietcapitalBank thông báo tuyển dụng Giao dịch viên (Toàn hệ thống), cụ thể như sau:

15/02/2019

Facebook
2016-vietcapital-tuyen-dung1

VietcapitalBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân (Toàn quốc)

Ngân hàng VietcapitalBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân (Toàn quốc), cụ thể như sau:

13/02/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (Relationship Manager)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (Relationship Manager), cụ thể như sau:    

12/02/2019

Facebook
2016-vietcapital-tuyen-dung1

VietcapitalBank tuyển dụng Giao dịch viên (Toàn hệ thống)

Ngân hàng VietcapitalBank thông báo tuyển dụng Giao dịch viên (Toàn hệ thống), cụ thể như sau:

01/02/2019

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên tín dụng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên tín dụng, cụ thể như sau:

29/01/2019

Facebook
Ngân hàng VietCapitalBank thông báo tuyển dụng

VietcapitalBank tuyển dụng Trưởng Bộ Phận Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)

Ngân hàng VietcapitalBank thông báo tuyển dụng Trưởng Bộ Phận Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc), cụ thể như sau:

29/01/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân (Chuyên trách Bảo hiểm)

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên QHKH Cá nhân (Chuyên trách Bảo hiểm), cụ thể như sau:

26/01/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Giao dịch viên – Toàn quốc

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Toàn quốc, cụ thể như sau:

26/01/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

24/01/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

24/01/2019

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên tín dụng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên tín dụng, cụ thể như sau:

15/01/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Giao dịch viên

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân , cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên tín dụng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên tín dụng, cụ thể như sau:

08/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên, cụ thể như sau:    

03/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên bảo hiểm

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên gia/Chuyên viên bảo hiểm, cụ thể như sau:    

03/01/2019

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng tuyển Chuyên viên Kinh doanh khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

27/12/2018

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng bán lẻ

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng tuyển Chuyên viên Quan hệ khách hàng bán lẻ, cụ thể như sau: 

27/12/2018

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển kinh doanh

  Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng tuyển Chuyên viên Phát triển kinh doanh, cụ thể như sau: 

26/12/2018

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng bán lẻ

  Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng tuyển Chuyên viên Quan hệ khách hàng bán lẻ, cụ thể như sau: 

26/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Thực tập sinh tiềm năng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Thực tập sinh tiềm năng, cụ thể như sau:

24/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên phân tích nghiệp vụ, cụ thể như sau:

20/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Cộng tác viên bán hàng

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Cộng tác viên bán hàng, cụ thể như sau:

20/12/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng [Thực tập sinh] Chuyên viên Khách hàng cá nhân (RBO19) – Khối Bán hàng và kênh phân phối

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí [Thực tập sinh] Chuyên viên Khách hàng cá nhân (RBO19) – Khối Bán hàng và kênh phân phối, cụ thể như sau:    

20/12/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng [Thực tập sinh] Chuyên viên Khách hàng ưu tiên (PRM19) – Khối Bán hàng và kênh phân phối

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí [Thực tập sinh] Chuyên viên Khách hàng ưu tiên (PRM19) – Khối Bán hàng và kênh phân phối, cụ thể như sau:    

20/12/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên tín dụng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên tín dụng, cụ thể như sau:

19/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân, cụ thể như sau:

19/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

19/12/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng [Thực tập sinh] Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (RM19) – Khối Bán hàng và kênh phân phối

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí [Thực tập sinh] Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (RM19) – Khối Bán hàng và kênh phân phối, cụ thể như sau:    

19/12/2018

Facebook
1 / 41234