“TP Hồ Chí Minh”

2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

11/09/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

11/09/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu – P. Kỹ thuật hạ tầng – Khối CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu – P. Kỹ thuật hạ tầng – Khối CNTT với chi tiết như sau:

10/09/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Cộng tác viên hành chính

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Cộng tác viên hành chính, chi tiết như sau:  

10/09/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Văn thư và lễ tân

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Văn thư và lễ tân, chi tiết như sau:  

10/09/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

10/09/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

10/09/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định SME

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định SME, cụ thể như sau:

10/09/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Thanh toán

VPBank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Thanh toán, cụ thể như sau:

10/09/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Trưởng Phòng Quản lý bán hàng và Dịch vụ Khách hàng

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng Phòng Quản lý bán hàng và Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

10/09/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại, cụ thể như sau:

10/09/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch – Khu vực Hồ Chí Minh

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Phòng giao dịch – Khu vực Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

10/09/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Trưởng bộ phận Vận hành An ninh thông tin

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Trưởng bộ phận Vận hành An ninh thông tin, cụ thể như sau:

10/09/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Sản phẩm

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Sản phẩm, cụ thể như sau:

10/09/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Nhân viên Thu hồi nợ trực tiếp – Phòng Collection – Khối Ngân hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Thu hồi nợ trực tiếp – Phòng Collection – Khối Ngân hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

10/09/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Hành chính – Phòng Tuyển dụng

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Hành chính – Phòng Tuyển dụng cụ thể như sau:   

10/09/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Đối tác

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Đối tác cụ thể như sau:   

10/09/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản, cụ thể như sau:

08/09/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Trưởng bộ phận Quản trị vốn và Tài sản

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng bộ phận Quản trị vốn và Tài sản, cụ thể như sau:

08/09/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc phòng Kiểm soát nội bộ

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc phòng Kiểm soát nội bộ, cụ thể như sau:

08/09/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân, cụ thể như sau :    

08/09/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Marketing

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Trưởng Bộ phận Marketing, cụ thể như sau:

08/09/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Hỗ trợ ALCO – Khối Tài chính

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Nhân viên Hỗ trợ ALCO – Khối Tài chính, cụ thể như sau:

08/09/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp cụ thể như sau:   

08/09/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ cụ thể như sau:   

08/09/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giao Dịch Viên (TP.Hồ Chí Minh)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giao Dịch Viên (TP.Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

07/09/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên quản lý rủi ro tín dụng

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên quản lý rủi ro tín dụng, cụ thể như sau:

07/09/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên phát triển ứng dụng

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên phát triển ứng dụng, cụ thể như sau:

07/09/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ hệ thống (Hỗ trợ End User) – P. Kỹ thuật hạ tầng – Khối CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Dịch vụ hệ thống (Hỗ trợ End User) – P. Kỹ thuật hạ tầng – Khối CNTT với chi tiết như sau:

07/09/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Quản lý tài sản

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Quản lý tài sản, chi tiết như sau:  

07/09/2018

Facebook