“TP Hồ Chí Minh”

2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân – Củ Chi, Hội An

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân – Củ Chi, Hội An, cụ thể như sau:

14/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giám đốc Hành chính miền Nam

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Hành chính miền Nam, chi tiết như sau:  

14/11/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh trái phiếu

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kinh doanh trái phiếu, cụ thể như sau:

14/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Nhân viên Hành chính (Hội sở HCM)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Nhân viên Hành chính (Hội sở HCM), cụ thể như sau : 

14/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Giám sát Tuân thủ (Hội sở HCM)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Giám sát Tuân thủ (Hội sở HCM), cụ thể như sau : 

14/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên Đại diện sản phẩm tài trợ thương mại, ngoại hối và ebank

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Đại diện sản phẩm tài trợ thương mại, ngoại hối và ebank, cụ thể như sau:

14/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Bán hàng Sản phẩm ngân quỹ

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Bán hàng Sản phẩm ngân quỹ, cụ thể như sau:   

14/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối, cụ thể như sau:   

14/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý tín dụng (Khu vực TP.Hồ Chí Minh)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý tín dụng (Khu vực TP.Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

13/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực TP.Hồ Chí Minh)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực TP.Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

13/11/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Quan hệ KH Doanh nghiệp Lớn – Hồ Chí Minh

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Cao cấp Quan hệ KH Doanh nghiệp Lớn – Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

13/11/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Nhân viên Định giá trực tiếp

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Định giá trực tiếp, cụ thể như sau:

13/11/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh ngoại tệ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kinh doanh ngoại tệ, cụ thể như sau:

13/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên gia kiểm toán nội bộ

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên gia kiểm toán nội bộ, cụ thể  như sau:

13/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên chính Kiểm toán nội bộ

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên chính Kiểm toán nội bộ5, cụ thể  như sau:

13/11/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (RM) – [Khu vực HCM]

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (RM) – [Khu vực HCM], cụ thể như sau:    

13/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng – Trung tâm Hỗ trợ Tín dụng – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng – Trung tâm Hỗ trợ Tín dụng – Khối Vận hành, cụ thể như sau:

13/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chi phí – Công nghệ thông tin

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý chi phí – Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:   

13/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh – Phòng Western Union

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kinh doanh – Phòng Western Union, cụ thể như sau:   

13/11/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Kiểm soát viên – Khu vực Hồ Chí Minh

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên – Khu vực Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

12/11/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Nhân viên Marketing sản phẩm bán lẻ

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Marketing sản phẩm bán lẻ, cụ thể như sau:

12/11/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh vốn

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kinh doanh vốn, cụ thể như sau:

12/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân

VPBank thông báo tuyển dụng Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân, cụ thể  như sau:

12/11/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân (Khu vực: Q.1,Q.2,Q.3,Q.4, Phú Nhuận, Bình Thạnh)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân (Khu vực: Q.1,Q.2,Q.3,Q.4, Phú Nhuận, Bình Thạnh), cụ thể như sau:    

12/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Điều phối dự án CNTT

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Điều phối dự án CNTT, cụ thể như sau:

12/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ người dùng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ người dùng, cụ thể như sau:

12/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Giao dịch viên (KV Hồ Chí Minh)

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên (KV Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

12/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên bảo trì bảo dưỡng ATM

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên bảo trì bảo dưỡng ATM, cụ thể như sau:   

12/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên truyền thông (Designer)

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên truyền thông (Designer), cụ thể như sau:   

12/11/2018

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Chuyên viên Vận hành tín dụng tại Thái Bình, Cần Thơ, Hải Phòng, Đồng Nai, Sài Gòn

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Chuyên viên Vận hành tín dụng tại Thái Bình, Cần Thơ, Hải Phòng, Đồng Nai, Sài Gòn, cụ thể như sau: 

12/11/2018

Facebook