“TP Hồ Chí Minh”

vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên Giám sát tín dụng

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Giám sát tín dụng, cụ thể như sau:

21/07/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Tuyển dụng

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Tuyển dụng, cụ thể như sau:

21/07/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Giao dịch viên

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

21/07/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên Phân tích và Quản lý tín dụng – Phòng Phân tích và Quản lý Tín dụng – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phân tích và Quản lý tín dụng – Phòng Phân tích và Quản lý Tín dụng – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn, cụ thể như sau:

21/07/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên chuyên trách Sáng kiến Xây dựng hệ thống Quản lý tài sản bảo đảm

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên chuyên trách Sáng kiến Xây dựng hệ thống Quản lý tài sản bảo đảm, cụ thể như sau:

20/07/2018

Facebook
2016-eximbank-xnk-tuyen-dung1

Eximbank tuyển dụng Chuyên viên Bảo trì hệ thống thẻ – Khối KHCN

Ngân hàng Eximbank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Bảo trì hệ thống thẻ – Khối KHCN như sau:

20/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán quản trị & MIS – Phòng Tài chính

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kế toán quản trị & MIS – Phòng Tài chính, cụ thể như sau:

20/07/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng như sau :

20/07/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Trưởng Phòng Giao Dịch

Hiện ngân hàng Việt Á đang tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Giao Dịch như sau:

20/07/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp với chi tiết như sau:

20/07/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Kiểm toán nội bộ

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Kiểm toán nội bộ, cụ thể như sau:

20/07/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh, cụ thể như sau:

20/07/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh, cụ thể như sau:

20/07/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng, cụ thể như sau:

20/07/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Brand CSR Manager

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Brand CSR Manager, cụ thể như sau :    

20/07/2018

Facebook
2016-eximbank-xnk-tuyen-dung

Eximbank tuyển dụng Chuyên viên phát triển đối tác Kiều hối và Dịch vụ quốc tế – Khối KHCN

Ngân hàng Eximbank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên phát triển đối tác Kiều hối và Dịch vụ quốc tế – Khối KHCN như sau:

19/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Doanh nghiệp – K.Cá nhân

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Doanh nghiệp – K.Cá nhân, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng cá nhân với chi tiết như sau:

19/07/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Marketing Ngân hàng bán lẻ

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Nhân viên Marketing Ngân hàng bán lẻ, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn ngân hàng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn ngân hàng, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Giao dịch viên

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên phát triển năng lực phân khúc Affluent/Maf/Phân Khúc Khách hàng Doanh Nghiệp/Phát triển năng lực dịch vụ và vận hành

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên phát triển năng lực phân khúc Affluent/Maf/Phân Khúc Khách hàng Doanh Nghiệp/Phát triển năng lực dịch vụ và vận hành, cụ thể như sau :    

19/07/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý hiệu suất

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý hiệu suất, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Tiền lương

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Tiền lương, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên – Trung tâm Đảm bảo Chất lượng – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên – Trung tâm Đảm bảo Chất lượng – Khối Vận hành, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Trưởng/Phó Phòng phát triển sản phẩm Cá nhân

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng/Phó Phòng phát triển sản phẩm Cá nhân, cụ thể như sau:

18/07/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Training Team Leader

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Training Team Leader, cụ thể như sau :    

18/07/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Quản trị nhân sự

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Quản trị nhân sự, cụ thể như sau:

18/07/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Kế toán nội bộ

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Kế toán nội bộ, cụ thể như sau:

18/07/2018

Facebook