“TP Hồ Chí Minh”

2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp – Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp – Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:  

19/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Nhân viên/ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng – Công ty Tài chính FCCom

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Nhân viên/ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng – Công ty Tài chính FCCom, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – HCM

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – HCM, chi tiết như sau:  

19/01/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng/Quản lý khách hàng Cao cấp sản phẩm Thẻ và cho vay Không TSĐB

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng/Quản lý khách hàng Cao cấp sản phẩm Thẻ và cho vay Không TSĐB, chi tiết như sau:  

19/01/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Tele Sales Specialist/Senior Officer/Officer/ Chuyên viên bán hàng qua điện thoại

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Tele Sales Specialist/Senior Officer/Officer/ Chuyên viên bán hàng qua điện thoại, chi tiết như sau:  

19/01/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng Doanh nghiệp Lớn- Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng Doanh nghiệp Lớn- Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:  

19/01/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên Viên Xử Lý Nợ Hiện Trường Tại TP.HCM

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên Viên Xử Lý Nợ Hiện Trường Tại TP.HCM, cụ thể  như sau:

19/01/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tín Chấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại TP.HCM

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tín Chấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại TP.HCM, cụ thể  như sau:

19/01/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tín Chấp & Thẻ Tín Dụng KHDN

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tín Chấp & Thẻ Tín Dụng KHDN, cụ thể  như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Application Development & Operation Manager (HR Solution)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Application Development & Operation Manager (HR Solution), cụ thể như sau:    

19/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM), cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên giám sát tiếp quỹ ATM

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên giám sát tiếp quỹ ATM, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên khách hàng cá nhân

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên khách hàng cá nhân , cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Giao dịch viên

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Kiểm soát viên hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tư vấn với chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển ứng dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển ứng dụng với chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên Giám sát tín dụng

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Giám sát tín dụng, cụ thể  như sau:

19/01/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Thu hồi nợ tại hiện trường

VPBank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Thu hồi nợ tại hiện trường, cụ thể  như sau:

19/01/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Nhân viên Nhắc nợ tại hiện trường

VPBank thông báo tuyển dụng Nhân viên Nhắc nợ tại hiện trường, cụ thể  như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp truyền thông nội bộ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang Chuyên viên cao cấp truyền thông nội bộ, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, cụ thể như sau:    

19/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Quản lý nợ có vấn đề

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Quản lý nợ có vấn đề, cụ thể như sau:

17/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Tín dụng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Tín dụng, cụ thể như sau:

17/01/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

17/01/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Kiểm soát viên hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

17/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý hoạt động bảo hiểm

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý hoạt động bảo hiểm với chi tiết như sau:

17/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh với chi tiết như sau:

17/01/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên Chính Giải pháp thông tin Quản trị (MIS)- Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phòng Kinh doanhChuyên viên Chính Giải pháp thông tin Quản trị (MIS)- Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:  

17/01/2019

Facebook