“TP Hồ Chí Minh”

2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Tiếp thị sản phẩm KH Doanh nghiệp

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tiếp thị sản phẩm KH Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

09/11/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Dự án Basel II

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Dự án Basel II với chi tiết như sau:

09/11/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Chuyên viên Hình ảnh – Thương hiệu

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hình ảnh – Thương hiệu, cụ thể như sau:

09/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên thiết kế đồ họa

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên thiết kế đồ họa, chi tiết như sau:  

09/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

09/11/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển sản phẩm tín dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển sản phẩm tín dụng, cụ thể như sau:

09/11/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Trưởng Bộ phận phòng chống rửa tiền

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Trưởng Bộ phận phòng chống rửa tiền, cụ thể như sau:

09/11/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân (Quận 5, 6, 10, 11, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng cá nhân (Quận 5, 6, 10, 11, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình), cụ thể như sau:    

09/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Quản Trị Cơ Sở Dữ liệu

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản Trị Cơ Sở Dữ liệu, cụ thể như sau:

09/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Quản trị ứng dụng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản trị ứng dụng, cụ thể như sau:

09/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Kiểm toán viên Kiểm toán Tín dụng – Trung tâm Kiểm toán nội bộ – Ban Kiểm soát

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên Kiểm toán Tín dụng – Trung tâm Kiểm toán nội bộ – Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

09/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Giám đốc Phát triển sản phẩm Doanh nghiệp vừa và nhỏ

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Phát triển sản phẩm Doanh nghiệp vừa và nhỏ, cụ thể như sau:   

09/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định tài sản

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định tài sản, cụ thể như sau:   

09/11/2018

Facebook
2016-eximbank-xnk-tuyen-dung1

Eximbank tuyển dụng Nhân viên Thẩm định tín dụng

Ngân hàng Eximbank thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Thẩm định tín dụng như sau:

08/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng tín dụng – Phòng Quản lý chất lượng tín dụng – Khối Tín dụng

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng tín dụng – Phòng Quản lý chất lượng tín dụng – Khối Tín dụng, cụ thể như sau:

08/11/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Pháp lý nước ngoài – P.Pháp lý

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Pháp lý nước ngoài – P.Pháp lý với chi tiết như sau:

08/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực TP.HCM)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực TP.HCM), cụ thể như sau:

08/11/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Chuyên viên Sự kiện – Tài trợ

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Sự kiện – Tài trợ, cụ thể như sau:

08/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp – Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp – Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:  

08/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng UX/UI Designer- Senior officer

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng UX/UI Designer- Senior officer, chi tiết như sau:  

08/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Giám đốc cao cấp ngân hàng giao dịch – Trung tâm định chế tài chính và ngân hàng giao dịch

VPBank thông báo tuyển dụng Giám đốc cao cấp ngân hàng giao dịch – Trung tâm định chế tài chính và ngân hàng giao dịch, cụ thể  như sau:

08/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Triển khai cơ sở hạ tầng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Triển khai cơ sở hạ tầng, cụ thể như sau:

08/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Trung tâm dữ liệu

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Trung tâm dữ liệu, cụ thể như sau:

08/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Kiểm toán viên cao cấp Kiểm toán Dịch vụ khách hàng và Kho quỹ – Trung tâm Kiểm toán nội bộ – Ban Kiểm soát

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên cao cấp Kiểm toán Dịch vụ khách hàng và Kho quỹ – Trung tâm Kiểm toán nội bộ – Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

08/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên chính Kinh doanh Ngoại tệ – Trung tâm Kinh doanh Ngoại hối, Vàng và Sản phẩm Phái sinh – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên chính Kinh doanh Ngoại tệ – Trung tâm Kinh doanh Ngoại hối, Vàng và Sản phẩm Phái sinh – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính, cụ thể như sau:

08/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên thử nghiệm ứng dụng

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên thử nghiệm ứng dụng, cụ thể như sau:   

08/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Hệ thống hạ tầng

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hệ thống hạ tầng, cụ thể như sau:   

08/11/2018

Facebook
2016-eximbank-xnk-tuyen-dung1

Eximbank tuyển dụng Nhân viên Thẻ

Ngân hàng Eximbank thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Thẻ như sau:

07/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh Vốn – Phòng Kinh doanh Vốn

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh Vốn – Phòng Kinh doanh Vốn, cụ thể như sau:

07/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch – Khu vực Tp.Hồ Chí Minh

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch – Khu vực Tp.Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

07/11/2018

Facebook