“TP Hồ Chí Minh”

2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Đối tác

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Đối tác cụ thể như sau:   

10/09/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản, cụ thể như sau:

08/09/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Trưởng bộ phận Quản trị vốn và Tài sản

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng bộ phận Quản trị vốn và Tài sản, cụ thể như sau:

08/09/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc phòng Kiểm soát nội bộ

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc phòng Kiểm soát nội bộ, cụ thể như sau:

08/09/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân, cụ thể như sau :    

08/09/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Marketing

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Trưởng Bộ phận Marketing, cụ thể như sau:

08/09/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Hỗ trợ ALCO – Khối Tài chính

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Nhân viên Hỗ trợ ALCO – Khối Tài chính, cụ thể như sau:

08/09/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp cụ thể như sau:   

08/09/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ cụ thể như sau:   

08/09/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giao Dịch Viên (TP.Hồ Chí Minh)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giao Dịch Viên (TP.Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

07/09/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên quản lý rủi ro tín dụng

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên quản lý rủi ro tín dụng, cụ thể như sau:

07/09/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên phát triển ứng dụng

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên phát triển ứng dụng, cụ thể như sau:

07/09/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ hệ thống (Hỗ trợ End User) – P. Kỹ thuật hạ tầng – Khối CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Dịch vụ hệ thống (Hỗ trợ End User) – P. Kỹ thuật hạ tầng – Khối CNTT với chi tiết như sau:

07/09/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Quản lý tài sản

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Quản lý tài sản, chi tiết như sau:  

07/09/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giám đốc Phòng Thu hồi Nợ Thẻ & Sản phẩm Cho vay không có TSĐB

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phòng Thu hồi Nợ Thẻ & Sản phẩm Cho vay không có TSĐB, chi tiết như sau:  

07/09/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

07/09/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Trưởng bộ phận phát triển sản phẩm doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng bộ phận phát triển sản phẩm doanh nghiệp, cụ thể như sau:

07/09/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản, cụ thể như sau:

07/09/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản, cụ thể như sau:

07/09/2018

Facebook
2016-vietcapital-tuyen-dung1

VietcapitalBank tuyển dụng Chuyên viên kế toán chi tiêu tài chính

Ngân hàng VietcapitalBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên kế toán chi tiêu tài chính, cụ thể như sau:

07/09/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Xử lý yêu cầu chủ thẻ

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Xử lý yêu cầu chủ thẻ, cụ thể như sau:

07/09/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Trưởng nhóm kinh doanh Khách hàng cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/ Miền Nam – Khối Ngân hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm kinh doanh Khách hàng cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/ Miền Nam – Khối Ngân hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

07/09/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Quản lý chất lượng DVKH 24/7

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản lý chất lượng DVKH 24/7 cụ thể như sau:   

07/09/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Kiểm soát viên

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên, cụ thể như sau:

06/09/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển ứng dụng – Khối CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển ứng dụng – Khối CNTT với chi tiết như sau:

06/09/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Chuyên viên tư vấn – Khu vực TP.Hồ Chí Minh

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn – Khu vực TP.Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

06/09/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên Viên quan hệ khách hàng Hóc Môn

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên Viên quan hệ khách hàng Hóc Môn, cụ thể như sau:

06/09/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên Viên quan hệ khách hàng Quận 12

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên Viên quan hệ khách hàng Quận 12, cụ thể như sau:

06/09/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Quản trị Nguồn vốn

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng Bộ phận Quản trị Nguồn vốn, cụ thể như sau:

06/09/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro hoạt động

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro hoạt động, cụ thể như sau:

06/09/2018

Facebook