“TP Hồ Chí Minh”

2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp SME (Thuận An – Nam Bình Dương)

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp SME (Thuận An – Nam Bình Dương) cụ thể như sau:

13/07/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Market Research Manager

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Market Research Manager, cụ thể như sau :    

13/07/2018

Facebook
2016-vietcapital-tuyen-dung1

VietcapitalBank tuyển dụng Chuyên viên phát triển sản phẩm Huy Động và Dịch Vụ

Ngân hàng VietcapitalBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên phát triển sản phẩm Huy Động và Dịch Vụ, cụ thể như sau:

13/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên Viên Hành Chính – Bộ Phận Quản Lý Tài Sản (Hội Sở HCM)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên Viên Hành Chính – Bộ Phận Quản Lý Tài Sản (Hội Sở HCM), cụ thể như sau : 

13/07/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

13/07/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

13/07/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên đối tác nhân sự – Khối Quản trị Nguồn nhân lực

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên đối tác nhân sự – Khối Quản trị Nguồn nhân lực, cụ thể như sau:

13/07/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ khách hàng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau:

12/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh – Khối KHDN SMEs (Hội sở HCM)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh – Khối KHDN SMEs (Hội sở HCM), cụ thể như sau : 

12/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Doanh nghiệp (Hội sở HCM)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Doanh nghiệp (Hội sở HCM), cụ thể như sau : 

12/07/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Trưởng phòng Tiền tệ kho quỹ

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Tiền tệ kho quỹ, cụ thể như sau:

12/07/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Giám đốc Phòng Vận hành và Quản trị nhân sự

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phòng Vận hành và Quản trị nhân sự, cụ thể như sau:

12/07/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển kinh doanh – Phòng Khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển kinh doanh – Phòng Khách hàng cá nhân với chi tiết như sau:

11/07/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh, cụ thể như sau:

11/07/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Nghiệp vụ POS/ATM

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ Nghiệp vụ POS/ATM, cụ thể như sau:

11/07/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên quan hệ đối tác Ô Tô

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên quan hệ đối tác Ô Tô, chi tiết như sau:  

11/07/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh, cụ thể như sau:

11/07/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Kinh doanh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng Bộ phận Kinh doanh, cụ thể như sau:

11/07/2018

Facebook
2016-vietcapital-tuyen-dung1

VietcapitalBank tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh Khối khách hàng Doanh Nghiệp

Ngân hàng VietcapitalBank thông báo tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh Khối khách hàng Doanh Nghiệp, cụ thể như sau:

11/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Giám sát Tín dụng – Khối Quản lý Tín dụng (Hội sở HCM)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Giám sát Tín dụng – Khối Quản lý Tín dụng (Hội sở HCM), cụ thể như sau : 

11/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Danh mục Tín dụng – Phòng Quản lý rủi ro Tín dụng (Hội sở HCM)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Danh mục Tín dụng – Phòng Quản lý rủi ro Tín dụng (Hội sở HCM), cụ thể như sau : 

11/07/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

11/07/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp FDI

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp FDI với chi tiết như sau:

10/07/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ lao động – Phòng Tổ chức nhân sự

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ lao động – Phòng Tổ chức nhân sự, cụ thể như sau:

10/07/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Tái thẩm định

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Nhân viên Tái thẩm định, cụ thể như sau:

10/07/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

10/07/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

10/07/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Ứng Dụng/ Senior Application Development & Research Officer

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Ứng Dụng/ Senior Application Development & Research Officer, cụ thể như sau:

10/07/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản, cụ thể như sau:

10/07/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản, cụ thể như sau:

10/07/2018

Facebook