“TP Hồ Chí Minh”

2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên Chính Định giá

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên Chính Định giá, cụ thể như sau:

07/11/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Pháp chế và Giám sát tuân thủ

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Pháp chế và Giám sát tuân thủ, cụ thể như sau:

07/11/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Ngân hàng điện tử – Bộ phận Phát triển kinh doanh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Ngân hàng điện tử – Bộ phận Phát triển kinh doanh với chi tiết như sau:

07/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực TP.HCM)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực TP.HCM), cụ thể như sau:

07/11/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp truyền thông

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp truyền thông, cụ thể như sau:

07/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Trợ lý Quản lý khách hàng Doanh nghiệp – Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Trợ lý Quản lý khách hàng Doanh nghiệp – Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:  

07/11/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Kiểm thử/ Tester

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Kiểm thử/ Tester, chi tiết như sau:  

07/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Tái Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Tái Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể  như sau:

07/11/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng Kế toán – Ngân quỹ

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Trưởng phòng Kế toán – Ngân quỹ, cụ thể như sau:

07/11/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân (Quận 6)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân (Quận 6), cụ thể như sau:    

07/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Quản trị hệ thống Ứng dụng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản trị hệ thống Ứng dụng, cụ thể như sau:

07/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Phát triển Ứng dụng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Phát triển Ứng dụng, cụ thể như sau:

07/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Giám đốc cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (SRM 1) – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (SRM 1) – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn, cụ thể như sau:

07/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Lập trình Ngân hàng lõi

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Lập trình Ngân hàng lõi, cụ thể như sau:   

07/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Ngân hàng giao dịch

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Ngân hàng giao dịch, cụ thể như sau:   

07/11/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý hoạt động bảo hiểm

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý hoạt động bảo hiểm với chi tiết như sau:

06/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Policy Officer – Retail Risk Department

VPBank thông báo tuyển dụng Policy Officer – Retail Risk Department, cụ thể  như sau:

06/11/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Collection Strategy Teamleader

VPBank thông báo tuyển dụng Collection Strategy Teamleader, cụ thể  như sau:

06/11/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Nhân viên lễ tân – Hội sở miền Nam

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên lễ tân – Hội sở miền Nam, cụ thể như sau:    

06/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Trưởng bộ phận Vận hành An ninh thông tin

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Trưởng bộ phận Vận hành An ninh thông tin, cụ thể như sau:

06/11/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Sản phẩm

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Sản phẩm, cụ thể như sau:

06/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Cơ sở dữ liệu Ngân hàng giao dịch

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Cơ sở dữ liệu Ngân hàng giao dịch, cụ thể như sau:   

06/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Ứng dụng Ngân hàng giao dịch

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Ứng dụng Ngân hàng giao dịch, cụ thể như sau:   

06/11/2018

Facebook
ocean bank tuyển dụng

OceanBank tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Quảng Ngãi & Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Quảng Ngãi & Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: 

06/11/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Phó Giám đốc kinh doanh – Khu vực TP.Hồ Chí Minh

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Phó Giám đốc kinh doanh – Khu vực TP.Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

05/11/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU), cụ thể như sau :

05/11/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/ Miền Nam – Khối Ngân hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/ Miền Nam – Khối Ngân hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

05/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên thiết kế đào tạo

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên thiết kế đào tạo, cụ thể như sau:   

03/11/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Nhân viên Telesales

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Telesales với chi tiết như sau:

02/11/2018

Facebook