“TP Hồ Chí Minh”

2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên tư vấn DVKH 24/7

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên tư vấn DVKH 24/7 cụ thể như sau:   

10/07/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý rủi ro hoạt động

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Nhân viên Quản lý rủi ro hoạt động cụ thể như sau:   

10/07/2018

Facebook
2016-viettin-bank-tuyen-dung1

ViettinBank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính Qúy III.2018

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng các vị trí tại các phòng/ban – Trụ sở chính , cụ thể như sau: I. Thông tin tuyển dụng: 1. Vị trí tuyển dụng: TT Đơn vị Khối nghiệp vụ Vị trí tuyển dụng Địa điểm làm việc Số lượng Mã vị trí 1 […]

09/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giám đốc Kinh doanh – Khu vực TP.Hồ Chí Minh

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Kinh doanh – Khu vực TP.Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

09/07/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp

Hiện ngân hàng Việt Á đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp như sau:

09/07/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển kinh doanh – Phòng Khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển kinh doanh – Phòng Khách hàng cá nhân với chi tiết như sau:

09/07/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh (PT Kinh doanh) – Chi nhánh Cần Giuộc

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Phó Giám đốc Chi nhánh (PT Kinh doanh) – Chi nhánh Cần Giuộc, cụ thể như sau:

09/07/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Nghiệp vụ Thẻ

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ Nghiệp vụ Thẻ, cụ thể như sau:

09/07/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ ĐVKD trực thuộc Hội sở (HO Support Specialist)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ ĐVKD trực thuộc Hội sở (HO Support Specialist), chi tiết như sau:  

09/07/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

09/07/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Rủi Ro/ Senior Risk Management Officer

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Rủi Ro/ Senior Risk Management Officer, cụ thể như sau:

09/07/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Trưởng bộ phận Xử lý nợ

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng bộ phận Xử lý nợ, cụ thể như sau:

09/07/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Quản trị Nguồn vốn

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng Bộ phận Quản trị Nguồn vốn, cụ thể như sau:

09/07/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Phó phòng Quản lý tín dụng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Phó phòng Quản lý tín dụng, cụ thể như sau:

09/07/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Quản lý chất lượng DVKH 24/7

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản lý chất lượng DVKH 24/7 cụ thể như sau:   

09/07/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ cụ thể như sau:   

09/07/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chứng từ Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý chứng từ Doanh nghiệp, cụ thể như sau :    

06/07/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh và Tư Vấn Giải Pháp (TB Sales)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh và Tư Vấn Giải Pháp (TB Sales), cụ thể như sau :    

06/07/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

06/07/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Cộng tác viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng 24/7

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Cộng tác viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng 24/7 cụ thể như sau:   

06/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Elearning – Phòng Đào tạo

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Elearning – Phòng Đào tạo, cụ thể như sau:

05/07/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Nhân viên Telesales

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Telesales với chi tiết như sau:

05/07/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Nhân viên Công Nghệ Thông Tin (IT) – TP HCM

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Công Nghệ Thông Tin (IT) – TP HCM, cụ thể như sau:

05/07/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

05/07/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

05/07/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên, cụ thể như sau:

05/07/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, cụ thể như sau:

05/07/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Thẩm định giá

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Thẩm định giá, cụ thể như sau:

05/07/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

05/07/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tư vấn khách hàng, cụ thể như sau:

05/07/2018

Facebook