“TP Hồ Chí Minh”

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Phó giám đốc chi nhánh (Phụ trách bán lẻ)

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Phó giám đốc chi nhánh (Phụ trách bán lẻ), cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên BP. Chính sách tuân thủ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên BP. Chính sách tuân thủ với chi tiết như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển ứng dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển ứng dụng với chi tiết như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý hoạt động bảo hiểm

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý hoạt động bảo hiểm với chi tiết như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán quản trị

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế toán quản trị với chi tiết như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh với chi tiết như sau:

12/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giao dịch viên/ Thủ quỹ – KV Hồ Chí Minh

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên/ Thủ quỹ – KV Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Quản Trị Cơ Sở Dữ liệu

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản Trị Cơ Sở Dữ liệu, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Quản trị ứng dụng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản trị ứng dụng, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Triển khai cơ sở hạ tầng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Triển khai cơ sở hạ tầng, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Trung tâm dữ liệu

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Trung tâm dữ liệu, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên Marketing

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Marketing, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển ứng dụng DevOps

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển ứng dụng DevOps, cụ thể như sau:   

12/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Quản trị hệ thống UNIX

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị hệ thống UNIX với chi tiết như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Lập trình Core Banking

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Lập trình Core Banking với chi tiết như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu với chi tiết như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên thu giữ tài sản bảo đảm – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên thu giữ tài sản bảo đảm – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tín dụng khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tín dụng khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Giám đốc Phát triển kinh doanh Vùng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Phát triển kinh doanh Vùng, cụ thể như sau:    

12/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh (Branch Manager)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Chi nhánh (Branch Manager), cụ thể như sau:    

12/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng CV Quản trị hệ thống Ứng dụng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng CV Quản trị hệ thống Ứng dụng, cụ thể như sau:

11/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Phát triển Ứng dụng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Phát triển Ứng dụng, cụ thể như sau:

11/01/2019

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Triển khai Cơ sở hạ tầng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Triển khai Cơ sở hạ tầng, cụ thể như sau:

11/01/2019

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên Marketing

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Cộng tác viên kiểm soát sau – Phòng sản phẩm Ebank, cụ thể như sau:

11/01/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân (Chuyên trách Bảo hiểm)

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên QHKH Cá nhân (Chuyên trách Bảo hiểm), cụ thể như sau:

11/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

11/01/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Cộng tác viên Vận hành nhân sự

VPBank thông báo tuyển dụng Cộng tác viên Vận hành nhân sự, cụ thể  như sau:

11/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên gia Kênh tiếp thị (Digital)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên gia Kênh tiếp thị (Digital), cụ thể như sau:    

11/01/2019

Facebook