“TP Hồ Chí Minh”

2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Marketing

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Trưởng Bộ phận Marketing, cụ thể như sau:

02/11/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Kiểm soát nội bộ

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Kiểm soát nội bộ, cụ thể như sau:

01/11/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM), cụ thể như sau :

01/11/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS), cụ thể như sau :

01/11/2018

Facebook
2016-vietcapital-tuyen-dung1

VietcapitalBank tuyển dụng Phó Giám Đốc Trung tâm Thẻ Phụ trách Kinh Doanh

Ngân hàng VietcapitalBank thông báo tuyển dụng Phó Giám Đốc Trung tâm Thẻ Phụ trách Kinh Doanh, cụ thể như sau:

01/11/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Nhân viên dịch vụ khách hàng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Nhân viên dịch vụ khách hàng với chi tiết như sau:

30/10/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Giám đốc dịch vụ khách hàng cao cấp

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc dịch vụ khách hàng cao cấp, cụ thể như sau:

30/10/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp/Chuyên gia Mua sắm Miền Nam

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp/Chuyên gia Mua sắm Miền Nam, chi tiết như sau:  

30/10/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý hàng hóa

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý hàng hóa, cụ thể như sau:

30/10/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Phó Phòng/Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Phó Phòng/Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường, cụ thể như sau:

30/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Phó giám đốc Phòng Kiểm soát nội bộ

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Phó giám đốc Phòng Kiểm soát nội bộ, cụ thể như sau:

30/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS), cụ thể như sau :

30/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân, cụ thể như sau :

30/10/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Kiểm ngân

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Kiểm ngân, cụ thể như sau:

30/10/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân Viên Thẩm Định

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân Viên Thẩm Định, cụ thể như sau:

30/10/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp – Khối Bán trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp – Khối Bán trực tiếp, cụ thể như sau:

30/10/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Ứng dụng Ngân hàng giao dịch

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Ứng dụng Ngân hàng giao dịch, cụ thể như sau:   

30/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Kế toán Kiểm soát sau

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế toán Kiểm soát sau, cụ thể như sau:

29/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Kế toán tổng hợp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế toán tổng hợp, cụ thể như sau:

29/10/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Nhân viên bán hàng qua điện thoại

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên bán hàng qua điện thoại, cụ thể như sau:

29/10/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường, cụ thể như sau:

29/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Kế hoạch và Đánh giá đào tạo

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Kế hoạch và Đánh giá đào tạo, cụ thể như sau:

29/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên bán hàng trực tiếp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên bán hàng trực tiếp, cụ thể như sau:    

29/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ dịch vụ công nghệ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ dịch vụ công nghệ, cụ thể như sau :

29/10/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo, cụ thể như sau:

29/10/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Truyền thông và Thương hiệu

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Truyền thông và Thương hiệu, cụ thể như sau:

29/10/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Giao dịch viên – Khối Bán trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Khối Bán trực tiếp, cụ thể như sau:

29/10/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Kiểm soát viên Giao dịch – Khối Bán trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên Giao dịch – Khối Bán trực tiếp, cụ thể như sau:

29/10/2018

Facebook
2016-eximbank-xnk-tuyen-dung1

Eximbank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ

Ngân hàng Eximbank thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Ngân quỹ như sau:

26/10/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu – Khối CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu – Khối CNTT với chi tiết như sau:

26/10/2018

Facebook