“Vĩnh Phúc”

2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:    

21/01/2019

Facebook

SeaBank tuyển dụng Giao dịch viên – Vĩnh Phúc

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Vĩnh Phúc, chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân – Chi nhánh Vĩnh Phúc

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân – Chi nhánh Vĩnh Phúc, chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp – Chi nhánh Vĩnh Phúc

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp – Chi nhánh Vĩnh Phúc, chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp – Chi nhánh Vĩnh Phúc

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp – Chi nhánh Vĩnh Phúc, chi tiết như sau:

17/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên – Chi nhánh Vĩnh Phúc

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên – Chi nhánh Vĩnh Phúc, chi tiết như sau:

17/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động – Chi nhánh Vĩnh Phúc

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động – Chi nhánh Vĩnh Phúc, chi tiết như sau:

17/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp – Chi nhánh Vĩnh Phúc

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp – Chi nhánh Vĩnh Phúc, chi tiết như sau:

16/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên – Chi nhánh Vĩnh Phúc

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên – Chi nhánh Vĩnh Phúc, chi tiết như sau:

16/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động – Chi nhánh Vĩnh Phúc

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động – Chi nhánh Vĩnh Phúc, chi tiết như sau:

16/01/2019

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động – Chi nhánh Vĩnh Phúc

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động – Chi nhánh Vĩnh Phúc, chi tiết như sau:

15/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

15/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên quản lý tiền tệ và tài trợ thương mại

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên quản lý tiền tệ và tài trợ thương mại, cụ thể như sau:    

12/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc), cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên bảo hiểm tại Vùng 2, Vùng 3 và Vùng 8

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên gia/Chuyên viên bảo hiểm tại Vùng 2, Vùng 3 và Vùng 8, cụ thể như sau:    

30/12/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:    

24/12/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

24/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Giao dịch viên

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng, cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Kiểm soát viên

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Kiểm soát viên, cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên bán 1 sản phẩm cho vay mua ô tô

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên bán 1 sản phẩm cho vay mua ô tô, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Bắc

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Khu vực Miền Bắc, cụ thể như sau:

04/12/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

13/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp lớn (Vĩnh Phúc)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp lớn (Vĩnh Phúc), cụ thể như sau : 

12/11/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng (Phân khúc Tài chính Cộng đồng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng (Phân khúc Tài chính Cộng đồng, cụ thể như sau :

09/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay, cụ thể như sau:   

02/11/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng, cụ thể như sau:   

02/11/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp lớn (Vĩnh Phúc)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp lớn (Vĩnh Phúc), cụ thể như sau : 

29/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Vĩnh Yên)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Vĩnh Yên), cụ thể như sau : 

17/10/2018

Facebook
1 / 3123