Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả tuyển dụng hợp đồng lao động thời vụ 2017

22/05/2017

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả tuyển dụng hợp đồng lao động thời vụ 2017 như sau:

– Số lượng tuyển dụng: 16 người.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 29/5/2017 đến 31/5/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau:

[slideshare id=76435838&doc=bnhvinakhoacmphtuyndnghpnglaongthiv2017-170529042058&type=d]

** Tài liệu đính kèm: Mẫu đăng ký dự tuyển 

Nguồn tin: benhviencampha.vn