Ban Bồi thường, giải phóng quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức

12/07/2018

Ban Bồi thường, giải phóng quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 viên chức, trong đó:

– 01 Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính quản trị.

– 02 Kế toán viên phòng Kế toán – Tài vụ.

– 01 Thủ quỹ phòng Kế toán – Tài vụ.

– 02 Chuyên viên phòng Nghiệp vụ.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu kể từ ngày 04/07/2018 đến ngày 31/08/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị thuộc Ban Bồi thường, giải phóng quận Bình Tân. Địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Ban Bồi thường, giải phóng quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức

Nguồn tin: www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn