Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lào Cai thông báo tuyển dụng

19/12/2017

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lào Cai thông báo tổ chức thi tuyển chọn Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai như sau:

119-1 119-2 119-3

Nguồn tin: www.laocai.gov.vn